Instituties

Instituties: vertrouwde bakens?

Al jarenlang is ons vertrouwen in instituties laag. Waarom is dit een probleem? Wat is de oorzaak hiervan? Hoe kunnen instituties weer vertrouwen herwinnen en de rol vervullen die zij moeten vervullen?

Waarom Tocqueville?

In zijn boek Democratie in Amerika beschreef Alexis de Tocqueville uitgebreid de democratische instituties in het Amerika van zijn tijd. Hij zag scherp in dat instituties alléén een democratie niet in de lucht kunnen houden.

'Als je de problemen uit het verleden niet oplost, sleep je ze later als een loden last mee.'

Adriaan van Dis

Discussie

  • Bieden de ideeën van Tocqueville meerwaarde voor ons denken over de betekenis van instituties in de democratie en breder in de samenleving?
  • Wat is de oorzaak van het lage vertrouwen in vele instituties in Nederland?
  • Welke rol speelt de actieve betrokkenheid van burgers bij instituties bij de waardering van deze instituties?
  • Hoe ligt dit alles voor de kerken als instituties? En welke rol spelen zij in het levendig houden van de democratie?