Instituties: vertrouwde bakens?

Instituties nemen een belangrijke plaats in de samenleving in. Onze democratie is ingebed in instituties: de beide kamers van het parlement, de regering, de Koning. Ook zonder andere instituties kunnen wij onze samenleving niet of nauwelijks indenken: banken, bedrijven, verzekeraars, media. maatschappelijke organisaties. Instituties zoals deze modelleren en construeren voor een groot deel het openbare leven. En: kan het christelijk geloof blijven voortbestaan zonder kerken?

Al jarenlang is ons vertrouwen in instituties als deze laag. Waarom is dit een probleem? Wat is de oorzaak hiervan? Hoe kunnen instituties weer vertrouwen herwinnen en de rol vervullen die zij moeten vervullen? Lees verder