Bijzondere longreads

De beste longreads over instituties, geselecteerd door het Tocqueville team. ''Macht en invloed zijn zó versnipperd dat iedereen zich met alles bemoeit en er uiteindelijk niets gebeurt. '' - Herman Kaiser

Het 'momentum' gemist: over de opdracht aan de politiek - door Herman Kaiser

⏲️ 5 minuten

De politiek komt steeds verder van de burger te staan waarbij de huidige wereldwijde pandemie als excuus dient voor het gebrek aan inzichtelijkheid. Waar ligt de rol voor de politiek om de toenemende onrust binnen het publieke domein te bedaren? Lees verder

protest-464616_1280

____________________________________________________________________________________________________________

Alexis de Tocqueville en Michel Chevalier: twee twintigers op rondreis door de nieuwe wereld - door Wim de Jong

⏲️ 5 minuten

Politiek denker Tocqueville en visionair technicus Chevalier maakten beiden een reis naar het inspirerende Amerika. Na terugkomst werden ze geprezen om hun expertise waarna beiden een politieke carrière nastreefden. De twee mannen kwamen ogenschijnlijk tegenover elkaar te staan in hun opvattingen over democratie: zou een moderne staat bestuurd moeten worden door een apolitiek bestuur bestaande uit experts? Of moet deze geregeerd worden door een democratisch gekozen volksvertegenwoordiging? Lees Verder

map-3409359_1280

____________________________________________________________________________________________________________

Ligt de bijl aan de wortel van de vrijheid van onderwijs? - Door Ad van der Helm

⏲️ 6 minuten

In oktober 2021 nam de Tweede Kamer een motie aan die de wens uitsprak dat de regering een bijzondere school verbiedt identiteitsverklaringen te vragen van ouders (de motie-Kwint c.s.). 1 Als de regering deze motie uitvoert, is dat de bijl aan de wortel van de vrijheid van onderwijs. Lees verder

binnenhof-g90dc74c98_1280

____________________________________________________________________________________________________________

Een dialogerende kerk - Door Adrianus van Luyn sdb

⏲️ 6 minuten

In een vorig blog ging emeritus bisschop Adrianus van Luyn sdb in op de vraag wat een dialoog authentiek maakt. In deze tekst werpt hij licht op de betekenis die het Tweede Vaticaanse Concilie (1962 – 1965) hechtte aan dialoog. Het Concilie sprak niet alleen over dialoog tussen mensen. Het Concilie zag de Kerk zelf als dialogerende Kerk. De inzichten van het Concilie hebben niets aan betekenis ingeboet. Lees verder

cologne-cathedral-gf296d524b_1280