Discussie

Bieden de ideeën van Tocqueville meerwaarde voor ons denken over de betekenis van instituties in de democratie en breder in de samenleving? Wat is de oorzaak van het lage vertrouwen in vele instituties in Nederland ? Hoe kunnen zij weer vertrouwen herwinnen? Welke rol speelt de actieve betrokkenheid van burgers bij instituties bij de waardering van deze instituties? Hoe ligt dit alles voor de kerken als instituties? En welke rol spelen zij in het levendig houden van de democratie?

Lees meer en discussieer mee