Waarden en normen

Hoe komen wij verder met de discussie over waarden en normen?

Zeker al sinds het begin van deze eeuw staan waarden en normen hoog op de lijst van zaken waar Nederlanders zich zorgen over maken. Vlak voor de Tweede-Kamerverkiezingen van 2017 verscheen er zelfs een onderzoek dat dit thema bovenaan de lijst van onze zorgen staat en dat wij de toekomst op dit punt niet met vertrouwen tegemoet zien.

Waarom Tocqueville?

Alexis de Tocqueville zag in dat een democratie niet alleen een set van regels en procedures is, hoe belangrijk die ook zijn. Voor het functioneren van een democratie is een maatschappelijke cultuur vereist die de democratie kan dragen.

‘Veel buitenstaanders willen er niet aan dat de financiële wereld voor een belangrijk deel niet bestaat uit mensen die moedwillig kwaad doen, maar uit conformisten die zichzelf überhaupt geen vragen meer stellen over goed en kwaad.’

Joris Luyendijk

Discussie

  • Bieden de ideeën van Alexis de Tocqueville over de betekenis van waarden en normen voor het functioneren van een democratie ook voor ons meerwaarde?
  • Oefent in Nederland het christelijk geloof maatschappelijke invloed uit op de visies op normen en waarden?
  • Werkt de invloed van het geloof van eeuwen en decennia her nog door in onze samenleving?Welke betekenis heeft dat voor de democratie?
  • Om welke normen en waarden gaat het dan?
  • Hoe kunnen wij met de actuele discussies over normen en waarden in Nederland verder komen?