Discussieer mee

Bieden de ideeën van Alexis de Tocqueville over de betekenis van waarden en normen voor het functioneren van een democratie ook voor ons meerwaarde? Oefent in Nederland het christelijk geloof maatschappelijke invloed uit op de visies op normen en waarden? Werkt de invloed van het geloof van eeuwen en decennia her nog door in onze samenleving? Welke betekenis heeft dat voor de democratie? Om welke normen en waarden gaat het dan? En: hoe kunnen wij met de actuele discussies over normen en waarden in Nederland verder komen?

Lees meer en discussieer mee