Zoek in de site...

Uitgelicht: Geven

December staat in het teken van "geven en ontvangen".  In de collectie van de Universiteitsbibliotheek wordt het onderwerp “geschenkuitwisseling” belicht vanuit diverse disciplines. Hier wat voorbeelden: laat je inspireren...

Het geschenk: over de verschillende betekenissen van geven. Redactie Aafke Komter

Het geven van geschenken is zo oud als de wereld. De oude Grieken hadden al een rijk ontwikkelde cultuur van geschenken uitwisseling. Men gaf bij de komst of het afscheid van hoog geplaatste gasten, om vriendschappen te bezegelen, kortom: om banden met anderen aan te gaan. Ook in onze eigen cultuur neemt het geven van geschenken een belangrijke plaats in: we geven wanneer we bij iemand gaan eten, bij ziekenbezoek, verjaardagen, huwelijk, geboorte, verhuizingen, examens, promoties, enzovoort. Over en weer geven is het sociale cement van een samenleving. Het geschenk gaat over materiële en immateriële schenkingen in heden en verleden en in verschillende culturen: van de vrijgevigheid van de Romeinse keizers jegens het volk tot de veranderingen in het rituele geven rond Sinterklaas. In vijftien bijdragen wordt onder meer ingegaan op de symbolische en de economische,' waarde' van het geschenk en op de psychologische en culturele betekenissen van geven. Ook gastvrijheid komt aan bod, een van de oervormen van geven, en een criterium voor menselijke beschaving als zodanig. Als geheel biedt de bundel een interdisciplinaire blik op een verschijnsel dat fundamenteel is voor iedere vorm van menselijke samenleving.

971 c 113

De beneficiis - On benefits.  Seneca ; translated by Miriam Griffin and Brad Inwood.

Part of the Complete Works series, On Benefits, written between 56 and 64 CE, is a treatise addressed to Seneca's close friend Aebutius Liberalis. The longest of Seneca's works dealing with a single subject - how to give and receive benefits and how to express gratitude appropriately - On Benefits is the only complete work on what we now call gift exchange to survive from antiquity. Benefits were of great personal significance to Seneca, who remarked in one of his later letters that philosophy teaches, above all else, to owe and repay benefits well.

PA6661 - .D213 2011

A spiritual economy: gift exchange in the letters of Paul of Tarsus. Thomas R. Blanton

Thomas Blanton sheds light on the philosophy surrounding gift giving in Paul’s letters and on modern theories of gift exchange through the lens of religion.
The exchange of gifts is a fundamental part of society and a foundational element in Greco-Roman religions. Combining theories of gift exchange, both modern and Greco-Roman, Thomas Blanton reveals how religious discourse—in the guise of “spiritual gifts” believed to come from Israel’s god—is instrumental in the formation of sociopolitical hierarchies and the assignment of honor and prestige. Blanton uses an interdisciplinary approach that incorporates religion, classics, sociology, and anthropology to investigate the economy of gift exchange shown in Paul’s letters.

BS2506.3 - .B53 2017

The gift of thanks: the roots, persistence, and paradoxical meanings of a social ritual. By Margaret Visser.

Waarom zeggen Engelssprekenden onophoudelijk "dank u", en waarom zijn we geobsedeerd door kinderen zulke sociale aardigheden bij te brengen? Deze vragen waren voor de veelgeprezen cultuurhistorica Margaret Visser aanleiding om te mediteren over de geschiedenis en betekenis van dankzegging. Aan de hand van de taalkunde, de sociobiologie, de antropologie, de klassiekers en de Bijbel onderzoekt Visser de manier waarop dankbaarheid zich manifesteert, van het fooien van obers in restaurants tot stilzwijgen op Dodenherdenking.
Visser wijst erop dat dankbaarheid voortkomt uit een universeel menselijk ritueel - het geven en ontvangen van geschenken - en dat dergelijke rituelen fundamenteel zijn voor het welzijn van een samenleving.

BJ1533.G8 - V57 2009

The reason of the gift. By Jean-Luc Marion, translated by Stephen E. Lewis.

The phenomenological origins of the concept of givenness -- Remarks on the origins of Gegebenheit in Heidegger's thought -- Substitution and solicitude: how Levinas re-reads Heidegger -- Sketch of a phenomenological concept of sacrifice.

B2430.M284 - A513 2011

Medieval transformations: texts, power, and gifts in context. Edited by Esther Cohen and Mayke B. de Jong.

Dit boek behandelt verschuivingen en veranderingen die plaatsvonden tijdens de Middeleeuwen, toen dingen, of ideeën, of geschriften, van tijd tot tijd, van plaats tot plaats of van het ene ideologische rijk naar het andere werden overgebracht. Dezelfde objecten, ideeën of teksten veranderden hun betekenis, impact of symbolische waarde volgens verschillende contexten. De twaalf papers, geschreven door vooraanstaande experts, onderzoeken de autoriteit die wordt toegekend aan teksten en hun heiligverklaring in verschillende contexten; het veranderende gebruik en de betekenis van geschenken, van eervolle instrumenten bij de beslechting van geschillen tot corruptie en omkoping; en de overgang van geweld en macht van relaties tussen gelijken naar een instrument voor het handhaven van hiërarchieën.

1221 c 302

Do ut des: gift giving, memoria, and conflict management in the medieval Low Countries. Door Arnoud-Jan A. Bijsterveld.

Do ut des, or 'I give so you may give', is the adage that constitutes the principle of reciprocal relations in past and present societies. This social mechanism is a crucial agent of social bonding and power, which is at the heart of the issues explored in this volume: gift giving, memoria (or liturgical commemoration), and conflict management in the medieval Low Countries.

BJ1533.G4 - B55 2007

Kind en klooster in de vroege middeleeuwen: aspecten van de schenking van kinderen aan kloosters in het Frankische Rijk (500-900). Door Mayke de Jong.

Paed.In 20331

The Gift. By Marcel Mauss, selected, annotated and translated by Jane I. Guyer, foreword by Bill Maurer.

In this, his most famous work, Marcel Mauss presented to the world a book which revolutionized our understanding of some of the basic structures of society. By identifying the complex web of exchange and obligation involved in the act of giving, Mauss called into question many of our social conventions and economic systems. In a world rife with runaway consumption, The Gift continues to excite and challenge.

GT3040 - .M3813 2016

The enigma of the gift. By Maurice Godelier, translated by Nora Scott.

When we think of giving gifts, we think of exchanging objects that carry with them economic or symbolic value. But is every valuable thing a potentially exchangeable item, whose value can be transferred? In The Enigma of the Gift, the distinguished French anthropologist Maurice Godelier reassesses the significance of gifts in social life by focusing on sacred objects, which are never exchanged despite the value they possess. Beginning with an analysis of the seminal work of Marcel Mauss and Claude Levi-Strass, and drawing on his own fieldwork in Melanesia, Godelier argues that traditional theories are flawed because they consider only exchangeable gifts. By explaining gift-giving in terms of sacred objects and the authoritative conferral of power associated with them, Godelier challenges both recent and traditional theories of gift-giving, provocatively refreshing a traditional debate. Elegantly translated by Nora Scott, The Enigma of the Gift is at once a major theoretical contribution and an essential guide to the history of the theory of the gift.

CB1 c 43528

De gouden tak : over mythen, magie en religie : verkorte uitgave. By James Frazer, Aris J van Braam.

Het standaardwerk over religie, volksgebruiken en mythologie uit de hele wereld en van alle tijden. Sir James George Frazer was de grond legger van de antropologie en heeft voor dit boek, zijn levenswerk, een schat aan volksverhalen, oude gebruiken en magische rituelen verzameld. De gouden tak geldt nog altijd als een unieke bron over oude culturen en als een monument van wetenschap en literatuur.

BL310 - F72129 1995

zie ook: The golden bough: a study in magic and religion. By James George Grazer. CB1 c 10036

Strategic affection? : gift exchange in seventeenth-century Holland. Door Irma Thoen

Gifts, from objects to hospitality and from poems to support, are a means of establishing and maintaining social ties. This study focuses on the nature of seventeenth- century Dutch social relations through the exchange of gifts by a wide range of individuals, from schoolmaster and artisan to poet and regent. Their gift-exchange behaviour is compared to contemporary gift exchange to show that both strategy and affection are necessary elements of social relations at any given time, and that what changes most is not the system but the discourse of exchange.

GT3050 - .T46 2007

Forgiving the gift : the philosophy of generosity in Shakespeare and Marlowe

Forgiving the Gift challenges the tendency to reflexively understand gifts as exchanges, negotiations, and circulations. Lawrence reads plays by Christopher Marlowe and William Shakespeare as informed by an early modern belief in the possibility and even necessity of radical generosity, of gifts that break the cycle of economy and self-interest.

eBook

The Logic Of the Gift: toward an ethic of generosity. Edited by Alan D. Schrift.

The Logic Of the Gift is an interdisciplinary collection that brings together some of the classic essays on gifts and gift giving …

CB1 c 43147

The gift: the form and reason for exchange in archaic societies. Marcel Mauss, translated by W.D. Halls, foreword by Mary Douglas.

In this, his most famous work, Marcel Mauss presented to the world a book which revolutionized our understanding of some of the basic structures of society. By identifying the complex web of exchange and obligation involved in the act of giving, Mauss called into question many of our social conventions and economic systems.

CB1 c 41970

Gift and gain: how money transformed Ancient Rome. Door Neil Coffee.

Neil Coffee's comprehensive volume traces the conflict between gift and gain from Rome's prehistory down through the conflicts of the late Republic and into the early Empire, showing its effects in areas as diverse as politics, law, philosophy, personal and civic patronage, marriage, and the Latin language.

R.In 54424 - G87-353

The gift economy. by David Cheal

Until recently we have known more about gift giving practices in pre-industrial societies than about those of industrial western society. In this book, first published in 1988, David Cheal shows that the process of present giving and receiving is a vital element in contemporary social life, relevant to some of the most important theoretical traditions in sociology, particularly those of Durkheim and Weber, and to the social constructionism of Peter Berger and Thomas Luckmann.

CB1 c 43145

Gift-giving in Japan: cash, connections, cosmologies. Door Katherine Rupp.

Gift-giving is extremely important in Japanese society, not only at personal and household levels, but at the national and macroeconomic levels as well. This book is the first in English to document the extraordinary scale, complexity, and variation of giving in contemporary Japan.

BW 46211

From gift to commodity: capitalism and sacrifice in nineteenth-century American fiction. Door Hildegard Hoeller.

In this rich interdisciplinary study, Hildegard Hoeller argues that nineteenth-century American culture was driven by and deeply occupied with the tension between gift and market exchange. Rooting her analysis in the period's fiction, she shows how American novelists from Hannah Foster to Frank Norris grappled with the role of the gift based on trust, social bonds, and faith in an increasingly capitalist culture based on self-interest, market transactions, and economic reason.

eBook

Sociology of giving. By Helmuth Berking, translated by Patrick Camiller.

This book decodes the ambivalence of gift-giving. It examines its socio-ethical and integrative potential. Following a short recollection of contemporary gift-giving, its motives, occasions and its rules, the reader is invited to travel back in time and space examining 'sacrifice', 'food-sharing', and 'gift giving' as those basic institutions upon which symbolic orders of 'traditional' society rely.

Soc.In 32590

Social solidarity and the gift. By Aafke E. Komter.

This book brings together two traditions of thinking about social ties: sociological theory on solidarity and anthropological theory on gift exchange. The purpose of the book is to explore both how theoretical traditions may complete and enrich each other, and how they may illuminate transformations in solidarity.

GT3040 - .K66 2005

Zie ook: Solidariteit en de gift: sociale banden en sociale uitsluiting. GT3040 - .K66 2003

Dobu : ethics of exchange on a Massim island, Papua New Guinea. By Susanne Kuehling

Focusing on exchange and its underlying ethics, this book explores the concept of the person in the Dobu world view. It examines major aspects of exchange such as labour, mutual support, apologetic gifts, revenge and punishment, kula exchange, and mortuary gifts. It discusses in detail the characteristics of small gifts (such as betel nuts), big gifts (kula valuables, pigs, and large yams) and money as they appear in exchange contexts.

IKA 12781

Charity and giving in monotheistic religions. Ed. by Miriam Frenkel and Yaacov Lev.

This book deals with various manifestations of charity or giving in the contexts of the Christian, Jewish, and Muslim societies in Late Antiquity and Early Middle Ages. Monotheistic charity and giving display many common features. These underlying similarities reflect a commonly shared view about God and his relations to mankind and what humans owe to God and expect from him. Nevertheless, the fact that the emphasis is placed on similarities does not mean that the uniqueness of the concepts of charity and giving in the three monotheistic religions is denied…

BJ1533.G4 - C43 2009

Knabenliebe und Tiergeschenke : ihre Bedeutung im päderastischen Erziehungssystem Athens. Durch Gundel Koch-Harnack

Aan de hand van afbeeldingen uit de Griekse oudheid wordt het schenken van dieren door mannen aan jongens geïnterpreteerd als pedagogische liefdescadeaus, maar tevens als betaalmiddel voor erotische diensten.

HQ72.G8 - K63 1983

Giving : charity and philanthropy in history. By Robert H. Bremner

''According to Greek mythology mankind's first benefactor was the Titan, Prometheus, who gave fire, previously the exclusive possession of the gods, to mortal man.'' With these words the esteemed scholar Robert Bremner presents the first full-fledged history of attitudes toward charity and philanthropy.

Soc.In 30724

Geven rond Sinterklaas: een ritueel als spiegel van veranderende relaties. Door Mirjam van Leer.

Mirjam van Leer belicht ze aan de hand van de ontwikkeling van het geven bij het sinterklaasfeest. Zij laat zien dat er vanaf de middeleeuwen tot aan de dag van vandaag heel wat veranderd is in de ongeschreven regels van dit rituele spel. Op overzichtelijke wijze brengt zij die veranderingen in verband met verschuivingen in de verhouding tussen mannen, vrouwen en kinderen. Na lezing van deze studie zal men met andere ogen naar dit volksfeest kijken.

CB1 c 34058

Étrennes: Untersuchungen zum höfischen Geschenkverkehr im spätmittelalterlichen Frankreich zur Zeit König Karls VI. (1380-1422). Door Jan Hirschbiegel.

Eine Vielzahl von Neujahrsgeschenken, étrennes, ist in den archivalisch überlieferten Rechnungsbeständen Burgunds, des französischen Königshofes und anderer fürstlicher Höfe Frankreichs der Zeit um 1400 notiert... Eine systematische Durchsicht nicht nur der einschlägigen archivalischen Überlieferung zeigt, dass der festliche Austausch dieser Geschenke bei Hof zum neuen Jahr nicht nur quantitativ ein einzigartiges Phänomen des ausgehenden 14. und des beginnenden 15. Jahrhunderts im französisch-burgundischen Raum war, sondern auch in kunst-, kultur- und v.a. sozialgeschichtlicher Hinsicht wesentliche Einblicke in die Ausgestaltung der Beziehungsnetze der zeitgenössischen höfischen Gesellschaft Frankreichs während der Regierungszeit Karls VI. Ermöglicht.

eBook