Zoek in de site...

Uitgelicht: Heden en verleden: Nijmegen

stationIn de nasleep van de Open Monumentendag Nijmegen (thema inclusie) en vooruitlopend op de maand van de geschiedenis (thema werk) een selectie belicht vanuit de diverse disciplines, aanwezig in de moderne collectie van de UB.

Op een zijspoor gezet? Een historische wandeling langs de levens van Nijmeegse vrouwen . Hanna-Ruth Brouwer.

Met deze wandelgids treedt de lezer in de sporen van beroemde en beruchte, welgestelde en arme, heroïsche en alledaagse vrouwen uit de historie van Nijmegen. Onderweg maken we kennis met beroemde vrouwen zoals bijvoorbeeld Mariken van Nieumeghen en de 'Loden Lady', maar ook met heiligen en begijnen, zeemeerminnen en marktvrouwen. Hanna-Ruth Brouwer gidst de wandelaar deskundig langs de herinneringen aan vrouwen uit alle rangen en standen, van bordeelhoudster tot keizerin.

CB1 c 71074

Het Berchmanianum: van studiehuis tot academiegebouw. Annelien Krul, Wies van Leeuwen, Agnes van der Linden, Lillian Waanders. Met medewerking van Michel ter Berg, redactie Annelien Krul en Agnes van der Linden, eindredactie Ernst van Raaij.

Het nieuwe academiegebouw dat de Radboud Universiteit Nijmegen in de zomer van 2018 betrekt, werd negentig jaar geleden als 'Berchmanianum' gebouwd door Joseph Cuypers en zijn zoon Pierre. Veertig jaar lang was het de plek waar jonge jezuïeten hun opleiding kregen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het door de Duitse bezetter ingericht als 'Mutterheim', maar die functie zou het gebouw uiteindelijk niet vervullen. Tot voor kort was het een woonoord voor bejaarde mannelijke religieuzen. Deze 'biografie van het gebouw' volgt alle veranderingen die het huis heeft doorgemaakt vanaf de eerste bouwtekeningen in 1926 tot de ingebruikneming als academiegebouw in 2018.

KDC b 3750

In een ander licht: Nijmegen 1950-1960 in kleurenfoto's van J.G.J. van Lith. Samengesteld door Kees Hakvoort en Clemens.

Dit boek neemt u mee naar het Nijmegen van de jaren vijftig. In die tijd ontdekt door Jeroen van Lith. Als een van de eerste Nijmegenaren koopt hij kleurendiafilms en begint zijn omgeving vast te leggen. Het resultaat is een bijzondere, mooie en samenhangende collectie kleurenfoto's van Nijmegen.

1260 b 167

Sybold van Ravesteyn, architect. Kees Rouw. tekstredactie Els Brinkman, vertaling samenvatting Nick Lakides.

Het fantasierijke oeuvre van architect Sybold van Ravesteyn (1889-1983) is atypisch voor de twintigste-eeuwse architectuur in Nederland in stijl en grilligheid. De rijk geïllustreerde publicatie is een pakkende biografie van een unieke architect, ontwerper van meubelen, typograaf en publicist. Uit verlangen naar grandeur en frivoliteit veranderde hij vanaf 1936 in een pleitbezorger van een nieuwe stijl, de Nederlandse neobarok, met ornament, toegepaste kunst en frivole meubelen. In de Tweede Wereldoorlog werd het stationsgebouw Nijmegen zwaar beschadigd tijdens het bombardement op 22 februari 1944. Hoewel het station te herstellen was, werd het gesloopt en vervangen door nieuwbouw (1954) na een ontwerp van Sybold van Ravesteyn.

NA1153.R38 - R68 2014

Zie ook 'Sybold van Ravesteyn, een uitzonderlijke spoorwegarchitect' in 'Retours'

De Stevenskerk: 750 jaar spiegel van Nijmegen.  Hettie Peterse, Elsbeth Rooker, Rob Camps, Karel Emmens (redactie). Eindredactie Ernst van Raaij.

Deze prachtige uitgave bevat niet alleen nieuwe inzichten in de bouwgeschiedenis, maar ook uitgebreide informatie over de bouwsculpturen, wandschilderingen en het interieur van de kerk. Daarnaast is er ruim aandacht voor de orgels. Wat de kerkelijke geschiedenis betreft, wordt in de eerste hoofdstukken het reilen en zeilen in de Middeleeuwen besproken en aansluitend de roerige jaren in de 16e en 17e eeuw. De geschiedenis van het kerkelijk leven na de reductie belicht vooral de relatie tussen protestant en katholiek Nijmegen en natuurlijk is er volop aandacht voor de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog.

NA5651.N55 - S74 2017

Begraven in Nijmegen.  [red.: Christ Doorakkers ... et al.]. Uitgegeven t.g.v. de gelijknamige tentoonstelling, gehouden in september 1993 in het gemeentelijk informatiecentrum 'Open Huis' te Nijmegen

Christ Doorakkers (1938-2014) zette zich vanaf 1980 vol vuur en enthousiasme in voor het behoud van de begraafplaats aan de Daalseweg, hij richtte een werkgroep op met het voornaamste doel: de strijd aan binden tegen eigenaars en beslissers die bereid waren de begraafplaats geheel of gedeeltelijk op te offeren. Uiteindelijk heeft de begraafplaats de monumentale status gekregen.

KDC Br 20693

Zie ook 'Nijmegen - Rooms-katholieke Begraafplaats Daalseweg' op Dodenakkers.nl

Het Rijk van Nijmegen: Westelijk gedeelte. Door A.G. Schulte … et al.

De geschiedenis van een historisch landschap wordt vooral weerspiegeld in zijn monumenten.Zij vormen in de meest letterlijke zin een stukje 'tastbaar' verleden. Dit geldt zowel voor een bescheiden dorpskerk, een gaaf bewaard gebleven kasteelcomplex, een- soms aIleen al door haar naam en standplaats tot de verbeelding sprekende- oude hoeve,alsvoor een kelk met schenkings inscriptie of een simpel koningsplaatje van een schutterssieraad

NA3554.N54 - S38 1983

Nijmegen: architectuur en stedenbouw 1850-1940. Leon van Meijel en Tijs Tummers ; eindred.: Théa Verstappen.

Dit overzicht van de ontwikkeling van architectuur en stedenbouw in Nijmegen tussen 1850 en het begin van de Tweede Wereldoorlog schetst eerst kort de vroegste geschiedenis van de stad: hoe het kenmerkende landschap met stuwwallen ontstond en de stad zich ontwikkelde van Romeinse commandopost tot universiteitsstad.

BW 51180

De weelde van de soberheid: Nijmegen herrijst 1945-1965 . Leon van Meijel. Redactie Pauline Opmeer ... et al.

De wederopbouw van 1945-1965 drukte zijn stempel op het uiterlijk van Nijmegen. De typische kenmerken en de onvermoede kwaliteiten van de architectuur en stedenbouw staan in deze publicatie centraal..

1270 c 286

Zie ook: WederOmbouw Nijmegen | ACN Livestream op Youtube

Verborgen verleden: bouwhistorie in Nijmegen. Wijnand Bloemink ... [et al.]

Met o.a. informatie over de veertiende-eeuwse stadskastelen in de nabijheid van Het Valkhof, de Lakenhal en over de voor Nijmegen zo typerende hoogteverschillen en de gevolgen daarvan voor de huizenbouw.

BW 47765

Romeins Nijmegen: luxe en ondergang van Rome aan de Waal / Paul van der Heijden ; met een voorw. van Thom de Graaf

Nijmegen is de eerste plaats in Nederland waar de Romeinen zich vestigden, net voor het begin van de jaartelling. Ze bouwden er legerkampen, een amfitheater, een badhuis en een complete stad. Veel van deze geschiedenis is door de tijd heen verloren gegaan. Dankzij talloze archeologische opgravingen, ontdekkingen en vondsten in de afgelopen eeuwen kunnen we Romeins Nijmegen stukje bij beetje reconstrueren.

KDC b 3398

Limes atlas. Redactie Bernard Colenbrander … et al.

Tweeduizend jaar geleden breidden de Romeinen hun macht uit tot aan de rand van het continent. Zij markeerden de rand van hun invloedssfeer met een grens: de 'limes'. In Nederland zijn daarvan van Nijmegen tot Katwijk de sporen teruggevonden. De Limes Atlas is de eerste publicatie die de ruimtelijke impact van het Romeinse offensief op Nederlands grondgebied inzichtelijk maakt.

CB1 b 411

Oscar Leeuw 1866-1944: een architectuurtocht. [Tekst Willem Jan Pantus, redactie: Ineke Pey ... et al.].

Iedereen in Nijmegen kent de architectuur van Oscar Leeuw zoals bijvoorbeeld het concertgebouw De Vereeniging, Museum Kam en diverse villa’s gebouwd voor groot-industrielen, bankiers en oud-kolonialen … Leeuw is begraven op begraafplaats Daalseweg: Zie ook: Begraven in Nijmegen

Br 42871

Fietsroute (PDF)

Huis Wylerberg: een expressionistisch landhuis van Otto Bartning : architectuur en cultureel leven 1920-1966.  [red. catalogus Dörte Nicolaisen ... et al.]

De geschiedenis van een landhuis, waarin de vormidealen van de Duitse expressionistische architecten in de jaren twintig gestalte kregen en dat een centrum van cultureel leven werd.

NA1088.B27 - B37x

50 jaar herkennen: Philips Semiconductors Nijmegen, 1953-2003

Terwijl de industrie in Nederland steeds minder werkgelegenheid bood, groeide Philips Nijmegen door tot een bedrijf dat binnen en buiten zijn poorten aan duizenden mensen hoogwaardige werkgelegenheid verschaft. Denk ook aan het Thermiongebouw dat de Philipsvestiging Lent werd. In 2005 werd het gebouw gekocht door de gemeente Nijmegen. Het Thermiongebouw, nu in gebruik als bedrijfsverzamelpand, zal behouden blijven als industrieel erfgoed en wordt ingepast in een nieuwbouwwijk.(Nijmegen-Noord)

SC.03 CB1 b 8619

Een Nijmeegse familie: ondernemend en maatschappelijk bewogen. Vier generaties Dobbelmann. M.J.M. Dongelmans en J.M.H.J. Hemels ; eindred. : Joan Hemels.

Dobbelmann of Dobbelman is een Nijmeegse familie die rijk is geworden door de productie van wasmiddel. De eerste fabriek stond aan de Lange Brouwerstraat in de Benedenstad, maar toen deze in 1895 afbrandde werd de productie verplaatst naar een nieuw pand in de wijk Bottendaal,

943 c 162

Zie ook: Huis van de Nijmeegse geschiedenis

Drukkerij G.J. Thieme, Arnhem en Nijmegen. Door M.A. Sipman.

De firma Thieme, drukkerij te Nijmegen, gaf in 1913 een herinneringsboekje uit ter gelegenheid van de Grafische tentoonstelling te Amsterdam met daarin beschreven de geschiedenis van G.J. Thieme.

Br 7381

Zie ook: Noviomagus.nl

Het eigentijdse Nijmegen. Redactie Jan Buursink, Jacques van Dinteren … et al.

‘Het eigentijdse Nijmegen’ is vanuit een geografische gezichtshoek geschreven ter gelegenheid van de viering va 2000-jarig bestaan van Nijmegen. Uitgangspunt is de situatie aan het begin van de 21e eeuw, maar ook wordt regelmatig teruggeblikt tot omstreeks 1960. De auteurs gaan onder meer in op de bevolkingsontwikkeling, de woningbouw, de sociale verschillen tussen de wijken, de betekenis van de universiteit, de verschuivingen in de bedrijvigheid, de veranderingen in het stadscentrum en de intergratie van de Waalsprong met de bestaand stad.

CB1 b 3003

Gedenkboek: opening Waalbrug Nijmegen. Noord en zuid verbonden 1936.

Een geschiedkundig document van de tot standkoming en bouw van de Waalbrug, belicht vanuit diverse perspectieven en belangen die werden gediend door de verbinding van Noord en Zuid

SC.03 533 c 73

Het Canisius College: monument van katholieke emancipatie. Wies van Leeuwen & Jos Joosten.

Het in 1899 door Nicolaas Molenaar, een leerling van Pierre Cuypers, gebouwde college was ooit het internaat van de paters jezuïeten en vormde een opleidingshuis voor de katholieke elite van ons land. Na de afbraak van de achtervleugels resteert de monumentale voorbouw, maar het blijft een briljante bouwmassa – een magnificent pile. Het Canisius College vertelt over de bouw van dit unieke complex, over het functioneren van het internaat en over de behoudsacties. De rijke illustraties geven een beeld van de unieke hal, de congregatiekapel, de glas-in-loodramen en de bijzondere galerijbibliotheek – van de Nijmeegse variant op het Rijksmuseum van Pierre Cuypers.

LF4195.N55 - C36 2019