Zoek in de site...

Uitgelicht: De natuur was hier

April is de Maand van de Filosofie!
Dit jaar is het actuele thema: De natuur was hier. Op het nieuws horen we over klimaatverandering, natuurrampen en het massale verdwijnen van diersoorten. De invloed van de mens op deze ontwikkelingen staat buiten kijf. Daarom hebben wetenschappers en filosofen voorgesteld dat we niet meer in het Holoceen leven, maar in het Antropoceen.

Hoe moeten we ons in deze nieuwe tijd tot de aarde en de natuur – en tot onszelf – verhouden? De Universiteitsbibliotheek heeft een uitgebreide collectie waarin op deze vraag wordt ingegaan. In de etalage hieronder vind je een selectie prikkelende boeken. Lees meer over de wetenschap achter de invoering van het nieuwe tijdvak met Jan Zalasiewicz, vraag je met Donna Haraway af of 'Antropoceen' wel de juiste benaming is voor waar we in terecht zijn gekomen, of ga met Bruno Latour op zoek naar strategieën om de natuur ook een stem te geven in de politiek.

In deze video van Radboud Reflects legt Pieter Lemmens (docent Filosofie aan de Radboud) uit wat het Antropoceen is:

Het parlement van de dingen: over Gaia en de representatie van niet-mensen. Bruno Latour.

De Franse filosoof Bruno Latour lanceerde een spraakmakend idee: we kunnen de wereld vanuit het gezichtspunt van andere mensen, dieren, planten en zelfs objecten bekijken door ons ermee te vereenzelvigen. Via rollenspellen is het mogelijk om andere personen en zaken een stem te geven in een theatraal 'parlement der dingen'.

B2430.L35942 - P37 2020

The future Earth: a radical vision for what's possible in the age of warming. Eric Holthaus.

Eric Holthaus offers a radical vision of our future, specifically how to reverse the short- and long-term effects of climate change over the next three decades. Anchored by world-class reporting, interviews with futurists, climatologists, biologists, economists, and climate change activists, it shows what the world could look like if we implemented radical solutions on the scale of the crises we face.

C981.8.G56 - H658 2020

Extinctie. René ten Bos.

René ten Bos neemt afscheid als Denker des Vaderlands met een knetterend essay over het begrip 'uitsterven'. Het uitsterven van diersoorten gaat in een ongekend tempo en is een van de urgentste problemen van onze tijd. Toch is er weinig filosofische reflectie over. In Extinctie probeert René ten Bos deze omissie recht te zetten: hij laat zien dat 'extinctie' een subtiel ecologisch begrip is dat, net als alle andere begrippen in de ecologie, geen heldere contouren heeft.

B105.E8 - B67 2019

Hek: de ethiek van de grens tussen boerenland en natuurgebied. Martin Drenthen.

Het stormt in het Nederlandse landschap. De maatschappij is verzeild geraakt in een verhitte discussie over de manier waarop we ons landschap moeten gebruiken. De actuele discussie over de wijze waarop wij in Nederland ons voedsel produceren, wordt gevoed door de stikstofdiscussie en bijvoorbeeld de komst van de wolf. Het produceren van voedsel is een gerechtvaardigd doel, maar waar ligt dan de grens?

Biol.In 18193 - 9913 DR

The birth of the Anthropocene. Jeremy Davies.

The world faces an environmental crisis unprecedented in human history. Carbon dioxide levels have reached heights not seen for three million years, and the greatest mass extinction since the time of the dinosaurs appears to be underway. Such far-reaching changes suggest something remarkable: the beginning of a new geological epoch.

GE149 - .D38 2016

Silent spring. Rachel Carson, introduction by Lord Shackleton, preface by Julian Huxley.

A handsome anniversary edition of the classic environmental study discusses the reckless annihilation of fish and birds by the use of pesticides and warns of the possible genetic effects on humans, in a volume that incorporates new essays by activist Terry Tempest Williams and Carson biographer Linda Lear.

In.S.Geo 22395

Oog in oog met Gaia: acht lezingen over het nieuwe klimaatregime.  Bruno Latour. Vertaald [uit het Frans] door Rokus Hofstede en Katrien Vandenberghe.

In 'Oog in oog met Gaia' stelt de Franse filosoof en wetenschapsantropoloog Bruno Latour dat de natuur niet langer de stabiele achtergrond vormt van ons doen en laten. We zijn toegetreden tot het tijdvak van het antropoceen, het tijdvak waarin de ecologische gevolgen van het menselijk handelen hardhandig op de voorgrond treden.

QH331 - .L33129 2017

Savage ecology: war and geopolitics at the end of the world. Jairus Victor Grove.

Jairus Victor Grove contends that we live in a world made by war. In Savage Ecology he offers an ecological theory of geopolitics that argues that contemporary global crises are better understood when considered within the larger history of international politics. Infusing international relations with the theoretical interventions of fields ranging from new materialism to political theory, Grove shows how political violence is the principal force behind climate change, mass extinction, slavery, genocide, extractive capitalism, and other catastrophes.

E-book

The unconstructable earth: an ecology of separation. Frédéric Neyrat. Translated by Drew S. Burk.

The Space Age is over? Not at all! A new planet has appeared: Earth. In the age of the Anthropocene, the Earth is a post-natural planet that can be remade at will, controlled and managed thanks to the prowess of geoengineering. This new imaginary is also accompanied by a new kind of power - geopower - that takes the entire Earth, in its social, biological and geophysical dimensions, as an object of knowledge, intervention, and governmentality.

GF21 - .N4913 2019

Losing Earth: The decade we could have stopped climate change. Nathaniel Rich.

By 1979, we knew all that we know now about the science of climate change. What was happening, why it was happening, and how to stop it. Over the next ten years, we had the very real opportunity to stop it. Obviously, we failed. Nathaniel Rich's groundbreaking account of that failure and how tantalizingly close we came to signing binding treaties that would have saved us all before the fossil fuels industry and politicians committed to anti-scientific denialism.

QC981.8.G56 - R53 2019

The mushroom at the end of the world: on the possibility of life in capitalist ruins. Anna Lowenhaupt Tsing.

Matsutake is the most valuable mushroom in the world - and a weed that grows in human-disturbed forests across the northern hemisphere. Through its ability to nurture trees, matsutake helps forests to grow in daunting places. It is also an edible delicacy in Japan, where it sometimes commands astronomical prices. In all its contradictions, matsutake offers insights into areas far beyond just mushrooms and addresses a crucial question: what manages to live in the ruins we have made?

GF21 - .T76 2015

Being ecological. Timothy Morton.

Don't care about ecology? This book is for you. Timothy Morton, who has been called 'Our most popular guide to the new epoch' (Guardian), sets out to show us that whether we know it or not, we already have the capacity and the will to change the way we understand the place of humans in the world, and our very understanding of the term 'ecology'.

QH541.13 - .M67 2018

Staying with the trouble: making kin in the Chthulucene. Donna J. Haraway.

In the midst of spiraling ecological devastation, multispecies feminist theorist Donna J. Haraway offers provocative new ways to reconfigure our relations to the earth and all its inhabitants. She eschews referring to our current epoch as the Anthropocene, preferring to conceptualize it as what she calls the Chthulucene, as it more aptly and fully describes our epoch as one in which the human and nonhuman are inextricably linked in tentacular practices.

E-book

The Anthropocene as a geological time unit:  a guide to the scientific evidence and current debate. Edited by Jan Zalasiewicz [and three others].

The Anthropocene, a term launched into public debate by Nobel Prize winner Paul Crutzen, has been used informally to describe the time period during which human actions have had a drastic effect on the Earth and its ecosystems. This book presents evidence for defining the Anthropocene as a geological epoch, written by the high-profile international team analysing its potential addition to the geological time scale.

GF75 - .A644 2018

Defiant earth: the fate of humans in the Anthropocene. Clive Hamilton.

Humans have become so powerful that we have disrupted the functioning of the Earth System as a whole, bringing on a new geological epoch – the Anthropocene – one in which the serene and clement conditions that allowed civilisation to flourish are disappearing and we quail before 'the wakened giant'. The emergence of a conscious creature capable of using technology to bring about a rupture in the Earth's geochronology is an event of monumental significance, on a par with the arrival of civilisation itself. What does it mean to have arrived at this point, where human history and Earth history collide?

GF41 - .H363 2017

Operating manual for spaceship earth. R. Buckminster Fuller.

Buckminster Fuller (1895-1983) was an architect, engineer, geometrician, cartographer, philosopher, futurist, inventor of the famous geodesic dome, and one of the most brilliant thinkers of his time. For more than five decades, he set forth his comprehensive perspective on the world's problems in numerous essays, which offer an illuminating insight into the intellectual universe of this renaissance man.

T14 - .F84 2008

In the dust of this planet. Eugene Thacker.

The world is increasingly unthinkable, a world of planetary disasters, emerging pandemics, and the looming threat of extinction. In this book Eugene Thacker suggests that we look to the genre of horror as offering a way of thinking about the unthinkable world. To confront this idea is to confront the limit of our ability to understand the world in which we live - a central motif of the horror genre.

E-book

Philosophies of nature after Schelling. Iain Hamilton Grant.

'The whole of modern European philosophy', wrote F.W.J. Schelling in 1809, 'has this common deficiency - that nature does not exist for it.' Despite repeated echoes of Schelling's assessment throughout the natural sciences, and despite the philosophy of nature recently proposed but not completed by Gilles Deleuze, Philosophies of Nature After Schelling argues that Schelling's verdict remains accurate two hundred years later.

CB1 c 29521

Nihil unbound: enlightenment and extinction. Ray Brassier

This book pushes nihilism to its ultimate conclusion by linking revisionary naturalism in Anglo-American philosophy with anti-phenomenological realism in French philosophy. Contrary to the 'post-analytic' consensus uniting Heidegger and Wittgenstein against scientism and scepticism, this book links eliminative materialism and speculative realism.

CB1 c 27125

The Neganthropocene. Bernard Stiegler.

In the essays and lectures here titled Neganthropocene, Stiegler opens an entirely new front moving beyond the dead-end "banality" of the Anthropocene. Stiegler stakes out a battleplan to proceed beyond, indeed shrugging off, the fulfillment of nihilism that the era of climate chaos ushers in.

E-book

Vibrant matter: a political ecology of things. Jane Bennett.

Theorizes the political agency of things and natural phenomena - such as trash, food, weather, electricity - to examine how non-human elements exert force upon human politics and social relations.

E-book

Natuur in mensenland: essays over ons nieuwe cultuurlandschap. Martin Drenthen, redactie Alexander Reeuwijk.

Nieuwe natuur in Nederland is niet anders dan cultuur. Prikkelende essays over ons nieuwe cultuurlandschap en verrassende invalshoeken voor iedere natuurliefhebber. God schiep de wereld, maar wij schiepen Nederland. Echte, wilde natuur bestaat dus niet in Nederland. Maar ons cultuurlandschap is ook niet meer wat het geweest is; ons oude boerenland is veranderd in een groene woestijn. Is Nieuwe natuur het antwoord? Wat voor de een nieuwe wildernis is, is voor de ander een groene leugen.

GE42 - .D74 2018

The Shock of the Anthropocene: the earth, history, and us. Christophe Bonneuil and Jean-Baptiste Fressoz; translated by David Fernbach.

Scientists tell us that the Earth has entered a new epoch: the Anthropocene. We are not facing simply an environmental crisis, but a geological revolution of human origin. In two centuries, our planet has tipped into a state unknown for millions of years. How did we get to this point? Refuting the convenient view of a human species that upset the Earth system unaware of what it was doing, this book proposes a new account of modernity that shakes up many accepted ideas: on the supposedly recent date of environmental awareness, on previous challenges to industrialism, on the manufacture of consumerism and the energy transition, as well as on the role of the military in environmental destruction.

GF75 - .B67 2016

The ends of the world. Déborah Danowski, Eduardo Viveiros de Castro. Translated by Rodrigo Nunes.

The end of the world is a seemingly interminable topic, at least, of course, until it happens. Environmental catastrophe and planetary apocalypse are subjects of enduring fascination and, as ethnographic studies show, human cultures have approached them in very different ways. Indeed, in the face of the growing perception of the dire effects of global warming, some of these visions have been given a new lease on life. This work has important implications for the future development of ecological practices and it will appeal to a broad audience interested in contemporary anthropology, philosophy, and environmentalism.

E-book

Deze "Uitgelicht" is gemaakt in samenwerking met Daan Keij (Specialist Wetenschappelijke Informatie FTR).

Zie ook:
In de Maand van de Filosofie worden regelmatig activiteiten georganiseerd rond het thema.

Reacties: expo@ubn.ru.nl