Zoek in de site...

Uitgelicht: Week van de Klassieken - Populisme en Propaganda in de Romeinse wereld

rome spqr

Of het nu tijdens de gemeenteraadsverkiezingen of bij de inval in Oekraïne is, propaganda en politiek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo ook in de Romeinse tijd: ook tóen deden woorden en beelden ertoe en maakten de politici daar handig gebruik van om hun aanhang te mobiliseren of hun tegenstanders zwart te maken. Andersom moesten zij ook toen rekening houden met alle verschillende groepen en sentimenten in de samenleving.

Digitale tentoonstelling

Hoe dat mechanisme destijds (ook) werkte, is het onderwerp van de thematische seminar Populism and Propaganda in the Roman World van de vakgroep Ancient History van de Radboud universiteit. De tweede- en derdejaars studenten van dit (Engelstalig) seminar hebben de opdracht gekregen om aan de hand van enkele sleutelfiguren uit de Romeinse Republiek en Keizertijd één van die propagandamiddelen uit te lichten en te laten zien hoe politici daar gebruik van maakten - en hoe hun aanhang daar op reageerde. Dit hebben de studenten ten bate van deze digitale tentoonstelling over dit onderwerp, dat dit jaar ook het thema van de Week van de klassieken is, in blogvorm omgezet en dat zijn ware juweeltjes geworden. Lees zelf maar! Er verschijnt iedere dag een nieuwe blog.