Zoek in de site...

Auguste Racinet – Geschichte des Kostüms

Datum bericht: 1 juni 2016

Op de recente veiling van Bubb Kuyper in Haarlem kon worden geboden op Nette afbeeldingen der eyge dragten van alle geestelijke orders, Amsterdam 1688-1691, van Adriaan Schoonebeek (1661-1705). Het was het laatste boek van drie titels in de categorie Fashion and Costume. Schoonebeek toont in dl.1 de kleding van de mannen en in dl.2 de kleding van de vrouwen. Dit boek, waarvan onze UB een exemplaar bezit, bevat 164 gravures. Het werd overigens geveild voor het alleszins redelijke bedrag van € 300. De UB bezit wel meer werken waarin de contemporaine kleding aan de orde komt, bijvoorbeeld het boek van James Planché uit 1874 over de Britse mode, maar ik wil het graag hebben over het fraaie modeboek van Auguste Racinet.

Auguste Racinet – Geschichte des Kostüms

Wetenschap

Albert Charles Auguste Racinet (1825-1893), roepnaam Auguste, was een Franse modehistoricus. Mode was al sinds het einde van de 18e eeuw onderwerp van onderzoek, maar evolueerde pas halverwege de 19e eeuw in een serieus wetenschappelijk vakgebied. Een andere belangrijke modekundige was, bijvoorbeeld, Jakob von Falke (1825-1897), van wie de UB het boek uit 1858 over de Duitse modewereld bezit. De jonge Auguste, die van zijn vader het lithograferen leerde, ging studeren aan de beroemde, in 1766 opgerichte École nationale supérieure des arts décoratifs (afgekort "Arts Déco").

Auguste Racinet – Geschichte des Kostüms

Wereldmode

Al in 1840 hield Racinet zich, samen met zijn vader en Ferdinand Séré (1818–1855), bezig met de geschiedenis van de mode. Toen Séré in 1855 overleed, ging Racinet zelfstandig verder. Zijn grote geschiedenis van de (wereld)mode verscheen in 1888 bij Firmin-Didot: Le costume historique. Het exemplaar van de UB, in zeven folianten, met 500 litho's, is afkomstig uit de voormalige kloosterbibliotheek van de Redemptoristen in Wittem. Het bevat, heel bijzonder, nog de originele omslagen van de 20 afleveringen. In november 2012 werd een exemplaar bij Christies geveild voor $ 15.890. Maar, eerlijk is eerlijk, dát exemplaar was dan wel het eigendom geweest van de krantenmagnaat Randolph Hearst, in boekbanden van Cobden-Sanderson.

Auguste Racinet – Geschichte des Kostüms

Duitse vertaling

In 1888 verscheen Racinets boek ook in het Duits, in vijf handzamere kwarto-delen bij Ernst Wasmuth in Berlijn. Ook deze uitgave wordt gesierd door 500 litho's van verschillende lithografen zoals Waret, Vallet, Massias en Audet, en alle gedrukt bij Firmin-Didot in Parijs.
De Duitse vertaling staat op naam van dr. Carl Adolf Rosenberg (1850-1906), een zeer productieve filoloog en archeoloog met een bijzondere belangstelling voor kunstgeschiedenis. Rosenberg ligt overigens begraven op de 3e Stedelijke begraafplaats in Berlijn, aan de Stubenrauchstrasse.

Unicaat

Ons exemplaar van de Duitse vertaling is op dit moment het enige exemplaar in Nederland. De katernen beginnen los te raken doordat ze niet met garen zijn gebonden maar met nietjes zijn vastgezet die nu roesten en loslaten. Eén band ligt daarom in het restauratie-atelier. De andere delen zullen nodig volgen.
Het boek is een schenking geweest van pater Johan Rutger Maria Holtus S.J. (1898-1982). Johan Holtus was van 1931 tot 1959 kapelaan in Nijmegen en stond bekend als een lieve, vriendelijke man die zijn parochianen per brommer bezocht. Hij overleed in het Berchmanianum en ligt begraven op Jonkerbos.
Het prachtige boek van Auguste Racinet werd overigens in 2003 door de Keulse uitgeverij Taschen opnieuw uitgebracht in een drietalige editie, Engels, Duits, Frans. Voor hen die de 19e-eeuwse uitgaven niet kunnen bemachtigen, is dit een zeer betaalbaar alternatief.

Geschichte des Kostüms is bladerbaar beschikbaar (University of Pittsburg)!

Robert Arpots, conservator