Zoek in de site...

Reglement dagpas voor mindervaliden

  • De dagpas wordt verstrekt door de portier (Centrale hal op de Begane Grond).
  • De dagpas wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor persoonlijk gebruik.
  • Onder geen enkele voorwaarde mag de pas worden overgedragen aan derden.
  • De dagpas mag uitsluitend gebruik worden om toegang te verkrijgen tot voor het publiek toegankelijke ruimten via de aangegeven route.
  • De dagpas wordt aan het einde van de dag (uiterlijk bij sluitingstijd bibliotheek) ingeleverd bij de portier.
  • Het is mogelijk om voor een langere termijn (dagelijks) toegang te krijgen Hiervoor moet toestemming worden aangevraagd. Dien een beargumenteerd verzoek in via Ask Your Librarian.
  • De gebruiker van de pas verbindt zich aan de praktische regelingen die uit dit reglement voortvloeien. Wanneer de gebruiker van de pas zich niet aan de regelingen houdt, zoals boven omschreven, kan dit uitsluiting van deze regeling tot gevolg hebben.