Zoek in de site...

Collectievorming voor Geesteswetenschappen

Collectievorming Geesteswetenschappen UBN

Aanschafcoördinatoren van de faculteiten

De aanschafcoördinatoren maken deel uit van de faculteiten. Zij coördineren en controleren de aanschafwensen, houden het budget bij en zorgen voor communicatie met de UB.

Bent u medewerker en wilt u dat een of meer boeken worden aangeschaft? De betreffende aanschafcoördinator ontvangt in dat geval graag uw aanvraag.
Hier vindt u een overzicht van alle aanschafcoördinatoren van Geesteswetenschappen.

___________________________________________________________________________________________________

Collectiespecialisten van de bibliotheek

De collectiespecialisten zijn UB-medewerkers met een brede kennis voor de aangewezen vakgebieden. Ze houden het budget bij, toetsen de aanschafwensen aan het collectieprofiel, zorgen voor de communicatie met de faculteiten via de aanschafcoördinatoren, en zien toe op correct beheer van de collecties.

Informatie over de collecties in de Centrale Bibliotheek.

Hebt u vragen of wensen?
Neem contact op met de Collectiespecialisten van de bibliotheek Geesteswetenschappen.

___________________________________________________________________________________________________

Bibliotheekcommissies

De bibliotheekcommissies zijn samengesteld uit medewerkers van de faculteiten en de UB, en een studentlid. Zij bespreken bibliotheekgerelateerde zaken (budget, dienstverlening, collectie, beleidskwesties) voor zover die de betreffende faculteit aangaan.

Vragen over of aan één van de bibliotheekcommissies?
Neem contact op met de Bibliothecaris Faculteiten Geesteswetenschappen.

___________________________________________________________________________________________________

Leesplanken voor collegeliteratuur

In de Centrale Bibliotheek kunt u een leesplank laten maken met collegeliteratuur voor uw studenten. De boeken op een leesplank worden niet-uitleenbaar gemaakt gedurende de periode dat de cursus loopt. Op deze manier blijft de literatuur beschikbaar voor alle studenten die het vak volgen.

U kunt een leesplank op twee manieren aanvragen:

1. Lever de betreffende boeken, die u zelf bij elkaar hebt gezocht in de collectie, in bij de Service Balie van de Centrale Bibliotheek. Daar kunt u het bijbehorende leesplankformulier invullen.

2. Vul het digitale leesplankformulier in. In de bibliotheek worden de boeken verzameld en de leesplank wordt ingericht.

Vragen over leesplanken? Neem contact op met het team Geesteswetenschappen