Zoek in de site...

Collecties in Centrale Bibiotheek

In de Centrale Bibliotheek treft u op verschillende plaatsen collecties aan:

  • In de benedenverdieping ("De Verdieping"; -1) treft u in open opstelling boekencollecties aan op het gebied van Geesteswetenschappen. Van de collecties Sociale Wetenschappen en Managementwetenschappen vindt u de recente en meest geraadpleegde boeken.
  • In de benedenverdieping vindt u ook de lopende nummers van alle tijdschriften van de Centrale Bibliotheek en een gedeelte van de gebonden jaargangen (het recente gedeelte) voor iedereen toegankelijk opgesteld.
  • Op de begane grond bevindt zich de Leeszaal met naslagwerken.
  • Het overige gedeelte van de boeken- en tijdschriftencollectie van de Centrale Bibliotheek bevindt zich in gesloten magazijnen. Deze kunt u aanvragen via RUQuest.

Benedenverdieping ("De verdieping")
De boekencollecties van Geesteswetenschappen staan in open opstelling. 
De collectie is ingedeeld volgens de Library of Congress Classification (LCC). De boeken staan door de indeling in LCC-codes op onderwerp bij elkaar. Meer informatie over de LCC vindt u in de handleiding.

Begane Grond: Learning Zone en Leeszaal

Leeszaal
In de Leeszaal treft u aan: woordenboeken, bibliografieën, biografisch naslagmateriaal, encyclopedieën en naslagwerken.
In de Leeszaal bevindt zich ook een Leeszaal Bijzondere Collecties met daarin naslagwerken op het gebied van boek- en bibliotheekwetenschap en handschriftencatalogi.

Magazijnen
De collectie van de Centrale Bibliotheek in de gesloten magazijnen is algemeen van aard, met nadruk op de Humaniora. Als bewaarbibliotheek van de Radboud Universiteit omvat de collectie veel ouder materiaal. Ook boeken en tijdschriften van het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) zijn in de collectie opgenomen.

Bijzondere collecties in de Centrale Bibliotheek:
De UB Nijmegen beheert alle oude en zeldzame drukken, bijzondere boekbanden en handschriften van de Radboud Universiteit. Alle informatie hierover vindt u onder Bijzondere collecties