Zoek in de site...

Open Science cursus voor promovendi

Datum bericht: 10 oktober 2022

Promovendi van de Radboud Universiteit en het Radboudumc kunnen zich aanmelden voor de cursus Open Science, waarin Open Access (OA) en Research Data Management (RDM) de belangrijkste onderwerpen zullen zijn.

Als onderdeel van de Open Science beweging staan de onderwerpen Open Access publishing en Research Data Management de laatste tijd sterk in de belangstelling. Open Science in het algemeen, en OA en RDM in het bijzonder, dragen bij aan een meer open manier van wetenschap bedrijven, waardoor hergebruik van wetenschappelijke bevindingen (via open access publishing) en onderzoeksgegevens (via goed datamanagement) verbeterd kan worden. Aan de Radboud Universiteit zijn OA-publicaties en het transparant omgaan met en opslaan van onderzoeksgegevens - zowel tijdens het onderzoek als bij publicatie - een essentieel onderdeel van het doen van onderzoek. Alle onderzoeksinstituten hebben beleid geformuleerd over RDM.

Bereid je voor op een toekomst die Open is

Training in Open Science stelt je als promovendus in staat om je optimaal voor te bereiden op je eigen toekomstige OA-publicaties (hoe te voldoen aan de eisen, hoe geschikte OA journals/platforms te vinden, en hoe 'predatory journals' te omzeilen) en goed beheer van je data tijdens onderzoek en bij publicatie (door het opstellen van een data management plan (DMP)).

Cursusvorm en data

Deze cursus wordt gegeven in vier seminars van 7 tot en met 17 november. Via demo's, plenaire sessies, werken in kleine groepen, opdrachten enzovoort maken de deelnemers kennis met de basisbeginselen van Open Science, opgedeeld in verschillende informatieblokken. Een van de producten is een eerste versie DMP, te gebruiken als discussiestuk voor je begeleiders over alle aspecten van RDM.

Voor meer gedetailleerde informatie over de cursus, de data, en inschrijving, ga naar de cursuspagina in gROW.