Zoek in de site...

Collectie

De wetenschappelijke publicaties en zoeksystemen in de Library of Science ondersteunen onderwijs en onderzoek in de faculteit. De bibliotheek coördineert de aanschaf van wetenschappelijke informatie voor de vakgebieden die van belang zijn voor de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica(FNWI). Dat zijn:

  • Biologie en Milieukunde
  • Informatica en Informatiekunde
  • Natuur- en Sterrenkunde
  • Scheikunde
  • Wiskunde

Alle bronnen per vakgebied vind je op onze vakgebiedenpagina.

De meeste tijdschriften en proceedings zijn alleen nog in elektronische vorm aanwezig. Het grootste deel van de boeken is alleen in gedrukte vorm beschikbaar. De Library of Science schaft steeds meer e-books aan. Een aantal (woorden) boeken, encyclopedieën en naslagwerken is alleen digitaal beschikbaar. Een overzicht van de e-books vindt u op onze website.

Mist u een boek of tijdschrift in de bibliotheek? Laat het ons weten. In overleg met de Facultaire Bibliotheekcommissie wordt in relatie tot het beschikbare budget bekeken of tot aanschaf wordt overgegaan. Wij zorgen dat u bericht ontvangt over de afhandeling.
De Facultaire Bibliotheekcommissie doet regelmatig onderzoek naar de tevredenheid over de collectie wetenschappelijke literatuur voor onderzoek en onderwijs binnen FNWI. Resultaten van het onderzoek in 2011.

Digitale collectie

De Digitale Bibliotheek is voor medewerkers en studenten rechtstreeks toegankelijk via de website van de Universiteitsbibliotheek vanaf hun werkplek in de faculteit, op de campus of thuis. Meer informatie over de toegang.
Alles over zoeken en vinden voor FNWI vind je op onze vakgebiedenpagina.Alle bronnen staan per vakgebied geordend.

De belangrijkste zoeksystemen voor de FNWI vakgebieden zijn:

Een compleet overzicht van alle zoeksystemen.

Gedrukte collectie

De gedrukte boeken en tijdschriften in de Library of Science zijn voor bezoekers in de kasten toegankelijk en voor iedereen raadpleegbaar. Voor het lenen van boeken heeft u een lenerspas nodig.

Tijdschriften

De gedrukte tijdschriften worden niet uitgeleend. U vindt ze alfabetisch op titel in de kast bij de leeshoek en leestafel. De meeste tijdschriften zijn alleen nog elektronisch aanwezig. U kunt ze raadplegen met de beschikbare computers. De gedrukte oudere jaargangen van tijdschriften die niet digitaal toegankelijk zijn, staan in het magazijn in de Centrale Bibliotheek. U kunt ze via RUQuest.

Boeken

De boeken staan per vakgebied op onderwerp in de Leeszaal. Alle boeken zijn voorzien van een plaatsingscode. Deze plaatsingscode vindt u bij de gegevens van een publicatie in RUQuest.