Zoek in de site...

Facultaire Bibliotheekcommissie

De facultaire bibliotheekcommissie adviseert het faculteitsbestuur NWI over de collectievorming en ziet toe op de besteding van de hiervoor bestemde middelen. De commissie heeft ook nadrukkelijk een adviserende stem met betrekking tot de financiële middelen die door de faculteit voor de bibliotheek beschikbaar worden gesteld.

Studenten kunnen voor wensen en opmerkingen over de dienstverlening van de Library of Science contact opnemen met de Facultaire Studentenraad. Uiteraard kunnen jullie het team van de Library of Science ook rechtstreeks benaderen via infobfac@ubn.ru.nl. Je kunt je wensen ook anoniem deponeren in de ideeënbus in de ruimte. Je krijgt snel antwoord.


In de facultaire bibliotheekcommissie hebben momenteel zitting:

Dr. Laurens Landeweerd Institute for Science, Innovation and Society
Dr. Daniel Wegner Institute for Molecules and Materials
Dr. Pieter Koopman Informatica en Informatiekunde
Dr. Paul Kouwer Institute for Molecules and Materials
Dr. Michael Mueger Institute for Mathematics, Astrophysics and Particle Physics
Prof. Dr. Jos Oomens Institute for Molecules and Materials (voorzitter)
Dr. Aafke Schipper Institute for Biological and Environmental Sciences
Dr. Jo Zhou Institute for Molecular Life Sciences
Dr. Mara Saeli Institute for Science Education
Dr. Federico Stella Donders Centrum for Neurology
Merijn Schutgens namens de FSR