Zoek in de site...

Gebruik van teksten, afbeeldingen en video’s in onderwijsmateriaal

Datum bericht: 10 mei 2022

copyright slot om copyright kaart

Als je teksten of afbeeldingen overneemt in je onderwijsmateriaal, wees dan alert op de implicaties van het auteursrecht; ook als ze vrijelijk beschikbaar lijken op een website. Voor alle teksten, tabellen, foto’s en andere plaatjes geldt: iemand heeft hiervoor het auteursrecht. Je kunt het materiaal dus niet zomaar knippen en plakken in je (digitale) readers. Daar zitten kosten aan vast. De Nederlandse universiteiten hebben die voor een belangrijk deel afgekocht.

Regeling met Stichting UvO

De universiteiten en de Stichting Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties, kortweg UvO, hebben bindende afspraken gemaakt over het gebruik van materiaal waarop auteursrecht rust, binnen het onderwijs. De universiteiten betalen hiervoor een vergoeding. Op die manier wordt het voor docenten gemakkelijker gemaakt.

De afspraken op een rij

  • De overnames zijn gebonden aan een maximum van 50 pagina's en niet meer dan 25% van het gehele werk. Voor tijdschriften is dat een issue/aflevering.
  • Een (proxy)link opnemen naar de digitale versie van de publicatie mag altijd.
  • Een juiste bronvermelding is voor alle overnames verplicht.
  • De regeling geldt zowel voor gedrukt als digitaal onderwijsmateriaal; dus ook voor powerpoints en Prezi’s in Brightspace.
  • Het is niet geoorloofd overnames te stapelen, d.w.z. gedeelten uit een publicatie te verspreiden over meerdere readers voor eenzelfde cursus.
  • De regeling is ingegaan op 1 januari 2017 en loopt tot en met 2022.
  • Bij alle universiteiten wordt onderzocht of de regeling nageleefd wordt. Het is belangrijk dat docenten zich aan de afspraken houden. Schending hiervan heeft financiële consequenties voor alle universiteiten!

Meer weten?

Wil je meer weten over andere mogelijkheden die er zijn om teksten en afbeeldingen in je onderwijs te gebruiken? Hoe zit het met de licenties van de bibliotheek op tijdschriftpakketten bijvoorbeeld? En wat doe je als je meer wilt overnemen dan het toegestane maximum? En zijn er extra restricties voor afbeeldingen? Hoe maak ik een proxylink?

Kom dan naar onze presentatie op maandag 30 mei. Je kunt zowel fysiek als online deelnemen.

Heb je nu al vragen en kun je er niet bijzijn? Laat het ons weten. We helpen je graag!
Library of Science, HG00.011
infobfac@ubn.ru.nl
024 36 52 225
www.ru.nl/ubn/fnwi