Zoek in de site...

Wees alert op Predatory Publishers

Datum bericht: 17 mei 2022

Publiceren in open access wordt steeds meer de norm. In sommige gevallen, zoals bij (gedeeltelijke) financiering door Plan S organisaties, is het zelfs verplicht gesteld. Veel traditionele uitgevers (Elsevier, Springer, Wiley) bieden de mogelijkheid om een artikel in hun tijdschriften in open access te publiceren. Er zijn echter ook volledig open access uitgevers. Deze hebben onterecht een slechte naam wegens roofuitgevers (predatory publishers). Hoe het kaf van het koren te scheiden?

Wat zijn predatory publishers? Dat zijn 'uitgevers' die het open access uitgeefmodel misbruiken om geld te verdienen. Zij vragen article processing charges (APC’s) zonder hiervoor redactionele diensten en peer review te organiseren. Hoe kunt u ze herkennen en hoe kunnen wij u daarbij helpen?

DOAJ

Overweegt u een artikel te publiceren in een volledig open access tijdschrift? Kijk dan of deze in het Directory of Open Access Journals (DOAJ) is opgenomen. En zo ja, of deze een DOAJ Seal hebben. Een Seal betekent dat het tijdschrift aan zeven strikte criteria voldoet en u gerust in dit tijdschrift kunt publiceren.

QOAM

Heeft u een positieve, of negatieve, ervaring met een volledig open access tijdschrift? De Quality Open Access Market (QOAM) is een database waarin u als wetenschappelijke auteur zélf een uitspraak kunt doen over de kwaliteit van een tijdschrift. Auteurs kunnen een score card invullen.

Checklist

Als een tijdschrift geen Seal heeft van DOAJ of een beoordeling bij QOAM hoeft het geenszins te betekenen dat u met een roofuitgever van doen heeft. Toch is het verstandig om bij twijfel een checklist na te lopen. Via de website Think.Check.Submit doorloopt u stapsgewijs een checklist na om een tijdschrift te beoordelen.

Heeft u liever dat wij even met u meekijken en advies geven of een tijdschrift of uitgever betrouwbaar is? Aarzel niet en neem contact op met de experts via de Medische Bibliotheek, of met de Open Access Officer via openaccess@ubn.ru.nl