Zoek in de site...

Aanschafsuggesties

Hebt u in uw vakgebied suggesties voor de aanschaf van een specifieke publicatie, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen via het formulier aanschafsuggesties.

Wie kunnen aanschafsuggesties doen?

Iedereen kan een verzoek tot aanschaf indienen. Een verzoek van een wetenschappelijk medewerker of student van de Radboud Universiteit weegt echter zwaarder dan een suggestie van iemand die niet verbonden is aan de universiteit.

Let op: medewerkers van de faculteiten Letteren, Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, Managementwetenschappen en Sociale wetenschappen dienen zich eerst te wenden tot de aanschafcoördinator van hun vakgroep.

Wordt een verzoek altijd gehonoreerd?

Nee. Een publicatie moet passen in het collectievormingsbeleid van de Universiteitsbibliotheek. Daarnaast spelen budgettaire overwegingen een rol. In het algemeen geldt dat een verzoek tot aanschaf van een boek eerder ingewilligd wordt dan een verzoek voor een tijdschrift of informatiebestand, omdat aan die abonnementen structurele kosten vastzitten.

Hoe weet ik of mijn verzoek wordt gehonoreerd?

U ontvangt via e-mail bericht of uw verzoek wordt gehonoreerd.