Zoek in de site...

Bibliothecaris voor het Radboudumc

Wat doet de bibliothecaris voor u?

Doel functie
De Universiteitsbibliotheek beschikt over de wetenschappelijke informatie die nodig is voor onderwijs en onderzoek. De bibliothecaris werkt actief samen met wetenschappelijke medewerkers en studenten in de faculteit. Daardoor is de bibliotheek op de hoogte van de wetenschappelijke informatie en dienstverlening die nodig is en zorgen zij samen voor continue vernieuwing en verbetering van de kwaliteit ervan.

Informeren en communiceren
Actuele informatie, ontwikkelingen en veranderingen binnen de wetenschappelijke informatievoorziening en de dienstverlening van de Universiteitsbibliotheek worden via verschillende communicatiemiddelen en een eigen website gecommuniceerd. Door een nauwe samenwerking met medewerkers en studenten weet de bibliothecaris precies welke aanpassingen en verbeteringen binnen de dienstverlening van de bibliotheek nodig zijn.
Nieuwe medewerkers worden persoonlijk uitgenodigd voor kennismaking met de voor hen meest relevante bibliotheeklocatie.

Collectie
De bibliothecaris werkt nauw samen met de Facultaire Bibliotheekcommissie. Deze commissie bestaat uit wetenschappelijke medewerkers en studenten en adviseert de Faculteitsleiding over de besteding van het beschikbare literatuurbudget. De bibliothecaris levert hiervoor de noodzakelijke gebruiks- en financiële gegevens aan en brengt lacunes in de collecties voor de vakgebieden in kaart.
Wensen voor vernieuwing of verbetering van de collectie kunt u bij de bibliothecaris aangeven. Afhankelijk van de beschikbare ruimte in het budget en het belang voor onderwijs en onderzoek beslist de Facultaire Bibliotheekcommissie over de aanschaf. De bibliothecaris geeft u vervolgens een beargumenteerde terugkoppeling.

Onderwijs en instructies zoeken naar informatie
Zowel algemene als specifieke wetenschappelijke informatie is beschikbaar in zoeksystemen en databanken. Bibliotheekmedewerkers kunnen u helpen hiervan gebruik te maken.
Bij de bibliothecaris kunt u terecht voor instructies (persoonlijk en groepen) over hoe u wetenschappelijke informatie kunt vinden en deze informatie mogelijk kunt koppelen aan een onderwijs- of onderzoekprogramma.

Citatieanalyse en literatuuronderzoek
Deskundige medewerkers van de Universiteitsbibliotheek voeren citatieanalyses en literatuuronderzoek uit op basis van de aanwezige zoeksystemen.
De bibliothecaris inventariseert samen met u wat nodig is en zorgt voor uitvoering van uw wensen binnen de Universiteitsbibliotheek.

Radboud Repository
Voor de (inter)nationale zichtbaarheid van onderwijs en onderzoek heeft de Radboud Universiteit een repository. Hierin worden wetenschappelijke publicaties en afstudeerscripties digitaal opgeslagen binnen de vigerende auteursrechtenregeling en de richtlijnen van het College van Bestuur.
Vraag uw bibliothecaris hoe u de digitale bestanden voor de repository kunt aanleveren.

Auteursrecht en Stichting UvO
De bibliothecaris adviseert over de mogelijkheden die docenten hebben voor het opnemen van links naar wetenschappelijke informatie in (elektronische) readers binnen de licentiemogelijkheden met uitgevers en de afspraken die zijn gemaakt met de Stichting UvO inzake auteursrechtvergoeding.