Zoek in de site...

Lenerspas

lenerspasDe bibliotheken van de Radboud Universiteit zijn vrij toegankelijk en de collectie is gratis in te zien. Voor het lenen, aanvragen en reserveren van publicaties heb je een pas nodig. In veel gevallen is dit gratis.

Wil je publicaties uit het magazijn inzien, maar heb je geen lenerspas? In de Centrale Bibliotheek kun je aanvragen uit het magazijn met een inzagepas. Deze is één dag geldig. Op vertoon van een identiteitsbewijs ontvang je deze pas gratis bij de servicebalie.

Alleen voor de fysieke collectie

Een lenerspas geeft alleen toegang tot de fysieke collectie van de bibliotheek. Toegang tot de digitale bibliotheek van buiten de campus is alleen mogelijk voor studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit en het Radboudumc.
Lees meer over toegang krijgen tot de digitale bibliotheek

Lenerspas aanvragen

In onderstaande tabel leest u hoe u een lenerspas kunt aanvragen. Tenzij anders vermeld is dit gratis.

Soort lener Hoe activeren / aanvragen

Medewerkers Radboud Universiteit en Radboudumc

Activeer je campuskaart als lenerspas.

Een werkdag na activering kun je deze gebruiken als lenerspas.

Studenten Radboud Universiteit

Activeer je campuskaart als lenerspas.

Een werkdag na activering kun je deze gebruiken als lenerspas.

Oud-mede­werkers Radboud Universiteit
(bij pensio­nering of vervroegde uit­treding)

Als geregistreerd gepensioneerde van de RU blijft je campuskaart te gebruiken als lenerspas.

Activeer je campuskaart als lenerspas als dit voor pensionering nog niet gebeurd is.

Buiten­promovendi

Ontvang een lenerspas bij een van de servicebalies op vertoon van:

 • identiteitsbewijs
 • adreslegitimatie (bijvoorbeeld: recent bankafschrift, loonstrookje, contract, groene kaart)
 • verklaring promotor

Je moet het lidmaatschap elk jaar verlengen.

Alumni met een Alumni Benefits Card (ABCkaart)

Activeer je ABCkaart met barcode als lenerspas.

Als je geen ABCkaart hebt, of als je ABCkaart geen barcode heeft, kun je een (nieuwe) ABCkaart aanvragen.

Als je de ABCkaart een jaar niet gebruikt hebt als lenerspas, moet je deze opnieuw activeren.

Overige personen ver­bonden aan de Radboud Universiteit 
(postdoc, vrijwilliger, toe­hoorder, avond­student e.d.)

Ontvang een lenerspas bij een van de servicebalies op vertoon van:

 • identiteitsbewijs
 • bewijs van verbonden­heid aan RU

Je moet het lidmaatschap elk jaar verlengen.

Studenten en mede­werkers HAN

Activeer je HAN-pas als lenerspas.

Je moet de pas elk collegejaar opnieuw activeren.

Studenten en medewerkers Hochschule Rhein-Waal

Ontvang een lenerspas bij een van de servicebalies op vertoon van:

 • identiteitsbewijs
 • Student: bewijs van inschrijving Hochschule Rhein-Waal
 • Medewerker: contract of loon­strook van Hochschule Rhein-Waal

Je moet het lidmaatschap elk jaar verlengen.

Studenten en medewerkers van andere Nederlandse uni­ver­si­tei­ten (UKB) en Open Universiteit

Ontvang een lenerspas bij een van de servicebalies op vertoon van:

Student:

 • identiteitsbewijs
 • adreslegitimatie (bijvoorbeeld: recent bankafschrift, loonstrookje, contract, groene kaart)
 • geldige college­kaart of OU-card (is hierop geen studie­jaar vermeld, dan is een bewijs van in­schrij­ving nodig)

Medewerker:

 • identiteitsbewijs
 • bewijs van verbonden­heid aan betreffende instel­ling (contract of loon­strook)

Je moet het lidmaatschap elk jaar verlengen.

Overige buiten­universitaire leners

Vraag online een lenerspas aan

Of

Ontvang een lenerspas tegen betaling bij een van de servicebalies op vertoon van identiteitsbewijs.

Kosten: € 22 per jaar, € 15 per half jaar.

Verlies of diefstal van een lenerspas

Aparte lenerspas

Meld verlies of diefstal van de lenerspas direct bij een van de servicebalies. Een vervangend exemplaar van de lenerspas kost € 4,50. In geval van diefstal, kun je met een bewijs van aangifte en een identiteitsbewijs gratis een nieuw exemplaar krijgen.

Andere passen

Gebruik je de Campuskaart, personeelspas of HAN-pas als lenerspas? Meld verlies of diefstal dan bij de instelling waar je de pas van hebt ontvangen.