Zoek in de site...

Over het Auteursrechteninformatiepunt

Copyright. Copy it right.

Bij het publiceren en (her)gebruiken van een artikel, paper, boek of hoofdstuk uit een boek, speelt auteursrecht altijd een rol. Het Auteursrechteninformatiepunt (AIP) is er om onderzoekers, docenten en studenten hierover goed te informeren en adviseren.

Hoe kan het Auteursrechteninformatiepunt u helpen?

U kunt een vraag stellen aan het Auteursrechteninformatiepunt. Medewerkers van het Auteursrechteninformatiepunt antwoorden spoedig. U kunt de verificatietool gebruiken, waarmee u kunt controleren of u teksten uit digitale tijdschriften in onderwijsmateriaal mag overnemen.

Wat is het Auteursrechteninformatiepunt?

Het Auteursrechteninformatiepunt adviseert en informeert over auteursrechten in het wetenschappelijk onderwijs en bij publiceren van wetenschappelijke teksten. Vragen over industriële eigendomsrechten (zoals octrooi-, patent-, modellen- en merkenrecht) en contractenrechten worden doorverwezen.

Aangesloten bij landelijk netwerk
Het Auteursrechteninformatiepunt is aangesloten bij het landelijk Netwerk Auteursrechten Informatiepunten WO (NAI-wo). Binnen het NAI  wordt op landelijk niveau kennis gedeeld en gezamenlijke activiteiten ontwikkeld.

Feedback altijd welkom
Het Auteursrechteninformatiepunt is geïnteresseerd in uw mening. Heeft u suggesties of mist u een onderwerp? Laat het ons weten.