Zoek in de site...

Eigen publicaties

Rechten (co-)auteurs
Stroomschema Publiceren en auteursrecht
Toestemming (Licenties)
Contract met de uitgever
Open access
Radboud Repository
Onderzoeksdata
Wat te doen bij inbreuk op uw auteursrechten?

_________________________________________________________________________________

Rechten (co-)auteurs

Het auteursrecht ontstaat automatisch. U hoeft hier niets voor te doen.

Er bestaat geen overzicht voor auteursrechthebbenden. Het is wel mogelijk om vooraf toestemming te geven voor gebruik. U kunt ook kiezen om een zogenaamd ‘copyright notice’ te plaatsen: ©, gevolgd door het jaartal en uw naam. Anderen die uw werk willen (her)gebruiken, weten dan aan wie zij toestemming moeten vragen.

Het auteursrecht maakt geen onderscheid tussen een auteur en een co-auteur. Als meerdere personen samen een werk hebben gemaakt, dan hebben zij ook gezamenlijk het auteursrecht op dat werk. Dat betekent dat toestemming voor (her)gebruik van alle makers nodig is.

Stroomschema Publiceren en auteursrecht

Stroomschema publiceren en auteursrechten

Download het stroomschema in pdf formaat (pdf, 194 kB)

Toestemming (Licenties)

Uw werk mag (her)gebruikt worden als u hiervoor toestemming heeft gegeven. De licentie geeft aan op welke manier, voor welke termijn en in welk gebied uw werk verspreid mag worden. U houdt het auteursrecht. De meest voorkomende licenties voor teksten zijn de volgende:

Exclusieve licentie
Bij de exclusieve licentie is alleen de licentienemer (bijvoorbeeld de uitgever) bevoegd om uw werk op de afgesproken manier te (her)gebruiken.

Open licentie
Met een open licenties of  Creative Commons License  (CCL) behoudt u als maker uw rechten. U geeft aan anderen vooraf toestemming om het werk te (her)gebruiken op de manieren die u kiest.


Contract met de uitgever

Overdracht
Auteursrechten kunnen worden overgedragen. De maker kan het auteursrecht overdragen aan een andere persoon of organisatie, bijvoorbeeld aan een uitgever. De overdracht moet wel schriftelijk gebeuren. Door een overdracht heeft de ander de auteursrechten.

In de wet auteurscontractenrecht is geregeld dat u als maker uw auteursrecht terug kunt krijgen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een onredelijke bepaling in het contract met de uitgever. Een voorbeeld van zo’n onredelijke bepaling is de verplichting voor de auteur om het auteursrecht op al zijn toekomstige artikelen aan een en dezelfde uitgever over te dragen.

Voorwaarden
De uitgever van een gedrukte publicatie vermeldt de voorwaarden van eventueel  hergebruik in de publicatie zelf. Publiceert u op het internet bij een uitgever, dan zal de uitgever op zijn site aangeven wat de voorwaarden voor hergebruik en verspreiding zijn. Let op: als u uw auteursrechten hebt overgedragen aan de uitgever, dan gelden deze voorwaarden ook voor u zelf.

Om dit te voorkomen kunt u de Licentie tot Publiceren gebruiken. U behoudt hiermee het recht om uw publicatie openbaar te maken op uw persoonlijke webpagina en via de Radboud Repository. Een aantal uitgevers gaat akkoord met deze licentie.

Een andere mogelijkheid is het toevoegen van een Addendum (pdf) aan de copyrightovereenkomst die u van de uitgever ontvangt.

Als u ervoor heeft gekozen om een boek in de handel te brengen, dan mogen anderen voor eigen gebruik uw boek zonder toestemming kopen, eruit citeren en er delen uit kopiëren. Hergebruik binnen het onderwijs is geregeld binnen de regeling met Stichting UvO.

Persoonlijkheidsrechten
Ook al heeft u uw auteursrecht overgedragen, u behoudt uw persoonlijkheidsrechten. Zo kunt u de ander aanspreken op een slechte vertaling of teksten die zijn geplaatst buiten de context van uw publicatie.

Open access

Open access is een brede academische beweging die streeft naar vrije online toegang tot wetenschappelijke informatie, zoals tijdschriftartikelen, proefschriften en boeken. De gedachte achter open access is dat kennis en informatie voor iedereen wereldwijd openbaar toegankelijk is. Of het nu gaat om het lezen, downloaden, kopiëren, distribueren, linken naar of indexeren van online publicaties. En dat allemaal zonder financiële, juridische of technische beperkingen. In open access publiceren is niet altijd gratis. De Radboud Universiteit heeft afspraken over financiering en kortingen met een aantal uitgevers gemaakt.

Radboud Repository

De Radboud Repository is een databank met wetenschappelijke publicaties en onderzoeksdata van wetenschappers van de Radboud Universiteit. Ze zijn wereldwijd gratis toegankelijk.

U kunt als auteur uw eigen tekst in de Radboud Repository publiceren. Als u de fulltext van uw publicatie aanlevert voor opname in de Radboud Repository via repository@ubn.ru.nl, geef dan aan om welke versie het gaat. De medewerkers van de Universiteitsbibliotheek onderzoeken of uw publicatie volledig openbaar mag.


Embargo

Sommige uitgevers stellen een embargo voor. Dat betekent dat pas na een bepaalde termijn de publicatie in een repository mag worden opgenomen. Veelal is het wel toegestaan om alvast de auteursversie (zonder opmaak van de uitgever) op te laten nemen. In de databank SHERPA/RoMEO is het beleid van uitgevers te vinden wat betreft het gebruik van de uitgeversversie van een tekst.

De Universiteitsbibliotheek slaat de fulltext die u aanlevert altijd op in de Radboud Repository. Teksten die niet in open access geplaatst mogen worden, neemt de Universiteitsbibliotheek onder embargo op.

Onderzoeksdata

Als u besluit om uw onderzoekdata op te slaan in een data-archief, ga dan na welke eigendoms- en auteursrechten er gelden voor uw dataset.

Wat te doen bij inbreuk op uw auteursrechten?

Wanneer uw werk zonder uw toestemming is verspreid, kunt u zich hiertegen verzetten.

Dit kan door een aangetekende brief te sturen met het verzoek om de verspreiding van uw werk te staken.

Mocht de brief niet het gewenste effect hebben, dan kunt u overgaan tot juridische maatregelen. U kunt bijvoorbeeld aan de rechter vragen om een verbod uit te spreken om uw werk verder te verspreiden. De rechter kan desgevraagd ook een schadevergoeding toekennen.