Zoek in de site...

Frequently asked questions

Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over auteursrecht.

Auteursrecht algemeen

Onderzoekers en promovendi

Docenten

Studenten

__________________________________________________________________________________

Auteursrecht algemeen

Wat moet ik doen als ik de rechthebbende niet kan vinden?
Wanneer u serieus werk gemaakt heeft van het zoeken naar de rechthebbende en dit heeft geen resultaat opgeleverd, mag u diens werk strikt juridisch genomen niet gebruiken.

Wanneer is er sprake van verjaring van auteursrecht?
Materiaal waarvan de maker 70 jaar of langer geleden overleden is, is rechtenvrij.

Wat is plagiaat?
Het zonder bronvermelding overnemen van (gedeelten) uit het werk van anderen, waardoor dit feitelijk als eigen werk gepresenteerd wordt. Plagiaat is niet alleen de tekst van een andere auteur letterlijk overnemen, maar ook de conclusies in eigen woorden zonder bronvermelding weergeven.

Hoe vermeld ik mijn bron correct?
Hiervoor moeten minimaal Titel, Auteur, Uitgever, ISBN/ISSN, URL, datum van raadpleging (bij een website) vermeld worden. Bronvermelding is nodig om de gebruikte bron te controleren en om duidelijkheid te geven over wie de auteur of maker van het (her)gebruikte (deel van een) werk is.

Onderzoekers en promovendi

Ik heb een contract met de uitgever. Kan ik mijn eigen publicatie dan nog gebruiken?
Ja, vaak wel. Ook wanneer u uw volledige auteursrechten hebt overdragen, is het vaak toegestaan om de auteursversie (zonder opmaak van de uitgever) beschikbaar te stellen via uw persoonlijke webpagina en de Radboud Repository. Een digitale versie van uw publicatie wordt op die manier in wereldwijd open access beschikbaar. In SHERPA/RoMEO kunt u het beleid van uw uitgever of tijdschrift vinden. U kunt in die databank opzoeken welke versie u mag gebruiken.

Hoe kan ik delen van mijn auteursrecht behouden?
In plaats van het hele auteursrecht over te dragen aan de uitgever kunt u ook andere afspraken met elkaar maken. Denk hierbij aan de mogelijkheid om het recht te behouden om uw publicatie openbaar te maken op uw persoonlijke webpagina en via de Radboud Repository.

Kan ik korting krijgen als ik in open access publiceer?
Ja, met sommige uitgevers heeft de Radboud Universiteit afspraken over korting voor het publiceren in open access.

Mag ik mijn publicatie laten opslaan in de Radboud Repository zonder dat het openbaar wordt gemaakt?
U kunt altijd een verzoek indienen bij het repository-team om uw tekst onder embargo te laten opnemen in de Radboud Repository. Als het om een dissertatie gaat, bent u daarbij gebonden aan de regels die vermeld staan in het promotiereglement. Dat betekent dat embargoverzoeken alleen nog worden goedgekeurd als deze voldoen aan een aantal voorwaarden (bijv. in afwachting van peer review, in het geval van een op handen zijnde commerciële uitgave, of als de dissertatie onderdeel is van een nog lopend project) en de embargoperiode niet te lang is. Goedkeuring van een embargoverzoek loop direct via de Rector Magnificus.

Mag ik mijn eigen publicaties op mijn eigen website plaatsen?
Ja, mits u de auteursrechthebbende bent. Let op! Vaak heeft u die rechten overgedragen aan een uitgever. In dat geval mag u de tekst niet zonder toestemming van de uitgever op uw website plaatsen.

Ik wil mijn proefschrift aanleveren aan de Radboud Repository. Kan ik het daarna nog bij een uitgever publiceren?
Ja, mits het niet dezelfde tekst is. Voorafgaand aan publicatie door een wetenschappelijke uitgever van (delen van uw) proefschrift vindt peerreview plaats. Wijzigingen of aanvullingen in de oorspronkelijke tekst van uw proefschrift leveren voor het auteursrecht een andere publicatie op. Openbaarmaking van uw proefschrift via de Radboud Repository is dan auteursrechtelijk geen probleem.

Dat is anders als het om een volledig identieke tekst gaat; de tekst van uw proefschrift zonder aanpassingen. Het is dan goed de uitgever te informeren over het feit dat uw publicatie ook via de repository beschikbaar komt.

Wie heeft het auteursrecht van een proefschrift?
In het kader van de ‘academische vrijheid van onderzoek’ oefent de universiteit haar wettelijke recht als werkgever niet uit. Dit betekent dat het auteursrecht van een proefschrift impliciet bij de promovendus ligt, ook al is het op basis van onderzoek binnen het dienstverband met de Radboud Universiteit tot stand gekomen.

Wat is een Creative Commons licentie?
Met een Creative Commons (CC) licentie geeft u  aan anderen vooraf toestemming om uw werk te gebruiken op de manieren die u kiest. Een CC-licentie wordt aan een afzonderlijke publicatie toegekend en is internationaal gangbaar.

auteursrecht_naamsvermelding Naamsvermelding

auteursrecht_naamsvermeldinggelijkdelen Naamsvermelding-GelijkDelen

auteursrecht_naamsvermeldingnietcommercieel
 Naamsvermelding-NietCommercieel

auteursrecht_naamsvermeldingnietcommercieelgelijkdelen
 Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen

auteursrecht_naamsvermeldinggeenafgeleidewerken
 Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken

auteursrecht_naamsvermeldingnietcommercieelgeenafgeleidewerken
 Naamsvermelding-NietComm-GeenAfgeleideWerken

Hoe is het auteursrecht geregeld voor publicaties die ik samen met anderen geschreven heb?
Als er een duidelijke scheiding aan te brengen is tussen de afzonderlijke bijdragen, dan heeft iedere maker op zijn onderdeel zijn eigen auteursrecht. Is ieders aandeel niet meer te onderscheiden, en is er sprake van een zgn. ondeelbaar werk, dan krijgen de makers een gemeenschappelijk auteursrecht op het geheel.

Kan ik een foto uit een andere publicatie in mijn publicatie opnemen?
Binnen het auteursrecht is hergebruik van reeds eerder gepubliceerde foto's in uw publicaties onder bepaalde omstandigheden gratis toegestaan:

  • Het fotocitaat moet afkomstig zijn uit een gepubliceerde bron.
  • Het fotocitaat moet functioneel zijn. Het moet aantoonbaar dienen ter ondersteuning van de inhoud van de wetenschappelijke publicatie. In het geval van een "beeldcitaat" mag het dus niet gaan om een leuke foto, alleen ter verfraaiing van de publicatie.
  • Bronvermelding is verplicht.

Docenten

Mag ik een tijdschriftartikel opnemen in mijn onderwijsmateriaal?
Ja, dat mag soms wel, maar let op: voor het overnemen van teksten in onderwijsmateriaal gelden bijzondere regels. Met de verificatietool kunt u controleren of u tijdschriftartikelen mag overnemen.

Mag ik in mijn onderwijsmateriaal linken naar informatie die ik op Internet gevonden heb?
Ja, een link opnemen mag altijd, tenzij wordt gelinkt naar illegaal gepubliceerde werken.

Mag ik beeld en geluid tijdens mijn hoorcollege of werkgroep gebruiken?
Ja, het gebruik van beeld- en geluidsmateriaal tijdens hoorcolleges of werkgroepen die fysiek binnen de onderwijsinstelling zelf plaatsvinden is toegestaan.
Ook colleges die digitaal plaatsvinden (bijvoorbeeld via Zoom of Webex) vallen onder de onderwijsvrijstelling in de auteurswet. Ook dan is het gebruik van beeld- en geluidsmateriaal, zonder toestemming van de rechthebbende, toegestaan.
Maar als u het beeld- en geluidsmateriaal in een reader of op Brightspace beschikbaar stelt, gelden andere regels.

Waar kan ik gratis teksten of beelden voor in de reader of op Brightspace vinden?
Linken is altijd toegestaan, mits het naar rechtmatig openbaar gemaakt materiaal verwijst.

Het gebruik van teksten en beelden in onderwijsmateriaal is onder bepaalde voorwaarden veelal mogelijk. U kunt als docent ook toestemming vragen bij de rechthebbende. Zorg ervoor dat de afspraken schriftelijk vastliggen en vermeld altijd de bron.

Er is ook veel rechtenvrij dan wel gratis materiaal beschikbaar. Vergeet echter nooit de bronnen te vermelden.

Studenten

Heeft de universiteit het auteursrecht op mijn scriptie?
Nee, je behoudt het auteursrecht op je scriptie.

Mag mijn scriptie in de scriptierepository gepubliceerd worden?
Ja, als jij er toestemming voor hebt gegeven. Voor het opnemen van je scriptie in de scriptierepository wordt je toestemming gevraagd. Is de scriptie gemaakt in overleg en samenwerking met een stagebedrijf, dan moeten ook de afspraken die hiermee gemaakt zijn in acht worden genomen.

Mag ik een papieren artikel van een ander scannen en opslaan op mijn computer?
Ja, dat mag zolang je het artikel gebruikt voor jezelf. Wil je het bijvoorbeeld via de mail delen met anderen, dan is toestemming van de maker nodig.


Contact
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over auteursrechten of het Auteursrechteninformatiepunt?
Stel uw vraag via Ask Your Librarian. Wij zorgen ervoor dat u snel antwoord krijgt.