Zoek in de site...

Citeren

Correcte verwijzingen maken naar de gebruikte bronnen en literatuur is een belangrijk onderdeel van een wetenschappelijke tekst en is daarom onlosmakelijk verbonden met literatuuronderzoek. Binnen de wetenschap bestaan strenge regels omtrent bronverwijzingen. Deze regels verschillen per vakgebied en zijn vastgelegd in verschillende citatiestijlen. Welke stijl gebruikt moet worden, hangt voor studenten meestal af van de regels binnen de opleiding of de voorschriften van de docent. Onderzoekers dienen zich te houden aan de voorschriften die een uitgeverij of de redactie voorschrijft.

Citatiestijlen

Een aantal gangbare citatiestijlen zijn:
APA
Chicago Manual of Style
Citing Medicine (NLM)
De Leidraad voor juridische auteurs 2019
MLA

De informatiespecialisten op uw vakgebied adviseren en ondersteunen u graag in het correct verwijzen volgens een bepaalde citatiestijl:

Bètawetenschappen
Geesteswetenschappen
Managementwetenschappen
Medische Wetenschappen
Rechtsgeleerdheid
Sociale Wetenschappen

Plagiaat

Bij plagiaat gaat het om het overnemen van gegevens uit andermans werk zonder correcte bronvermelding. In de module Plagiaat - hoe vermijd je dat wordt hierover alles op een rij gezet.