Zoek in de site...

Kwaliteit en 'predatory publishers'

In tegenstelling tot wat velen denken zijn open access-tijdschriften niet per definitie van mindere kwaliteit dan traditionele tijdschriften. Veel (zo niet alle) open access-tijdschriften hanteren 'peer review', en er is de laatste jaren veel werk verricht met betrekking tot nieuwe methoden en tools voor het garanderen van kwaliteit van nieuwe artikelen.

Vermijd 'predatory publishers'

In een artikel in De Volkskrant is aandacht besteed aan zgn. 'predatory publishers'. Dat zijn 'uitgevers' die het open access uitgeefmodel misbruiken om geld te verdienen. Zij vragen open access fees zonder hiervoor redactionele diensten en peer review te organiseren. Hoe kunt u ze herkennen en hoe kunnen wij u daarbij helpen?

Hoe kunt u het kaf van het koren scheiden? Er zijn organisaties die hierbij kunnen helpen en informatie verzamelen op hun website.

  • DOAJ - de Directory of Open Access Journals voert sinds een aantal jaren een streng opnamebeleid. Alle tijdschriften worden gescreend op kwaliteitsprocedures en uitgevers die hier niet aan voldoen, worden niet geïndexeerd.

  • OASPA - de Open Access Scholarly Publishers Association screent alle leden op integriteit, kwaliteit en transparantie.

  • COPE - de Committee on Publication Ethics geeft richtlijnen voor integriteit in onderzoek en onderzoekspublicaties.

  • List of Predatory Publishers - Jeffrey Beall, bibliothecaris van de University of Colorada, heeft zich jarenlang bezig gehouden met het aanleggen van de zogenaamde 'Beall's list', voor mogelijke ‘predatory publishers’. In januari 2017 is hij daarmee gestopt. Deze lijst is hiervan afgeleid. De lijst wordt geüpdatet, maar onduidelijk is hoe vaak.

  • QOAM - de Quality Open Access Market is een database waarin u als wetenschappelijke auteur zélf een uitspraak kunt doen over de kwaliteit van een tijdschrift. Auteurs kunnen een score card invullen.

  • Think Check Submit checklist – een betrekkelijk nieuw initiatief. De website biedt geen lijsten aan, maar helpt onderzoekers om kwalitatief hoogwaardige tijdschriften te identificeren. U kunt een checklist gebruiken om een tijdschrift of uitgever te beoordelen. Andere signalen voor het herkennen van een 'predatory journal' zijn te vinden op de website van The American Journal Experts.

En natuurlijk kunnen ook de medewerkers van de Universiteitsbibliotheek je verder helpen. Twijfel je of wil je meer informatie? Laat het ons weten! Wij helpen je graag.

Mail ons: openaccess@ubn.ru.nl