Zoek in de site...

Open Science

Wat is Open Science?

Voordelen - Voor wie - Ondersteuning onderzoeksstadia

Open Science is het beoefenen van wetenschap op een dusdanige manier dat anderen de gelegenheid hebben om mee te werken en bij te dragen aan en gebruik te maken van het wetenschappelijk proces. Zo kunnen onderzoekers beter gebruik maken van elkaars onderzoek, en kunnen gebruikers 'van buiten de wetenschap’ de onderzoekswereld beïnvloeden met vragen en ideeën en onderzoeksgegevens helpen verzamelen.

Ter illustratie een Engelstalig filmpje (3,5 minuten) over Open Science.

Onderzoeksresultaten breed beschikbaar maken

Uit principieel oogpunt is het belangrijk om onderzoek dat met publieke middelen is gefinancierd, ten goede te laten komen aan de gehele samenleving. Een innovatief open model is nodig om onderzoeksresultaten zo breed mogelijk beschikbaar te maken: Open Science.

Voordelen

  • Voor de wetenschap leidt open science tot een transparanter, controleerbaar, sneller, efficiënter, reproduceerbaar en duurzamer onderzoeksproces; en dus tot snellere kennisontwikkeling.
  • Voor bedrijven vergroot open science het innovatief vermogen, doordat ze sneller kunnen profiteren van de aanwezige openbare informatie om, in combinatie met eigen kennis, vernieuwende producten en processen te ontwikkelen.
  • In de samenleving als geheel profiteren maatschappelijke organisaties, (decentrale) overheden, leraren, zorgprofessionals, burgers, patiënten en andere groeperingen en individuen die zich buiten het wetenschappelijke circuit bevinden van open science, doordat ze laagdrempelige toegang krijgen tot wetenschappelijke gegevens.

Voor wie en wanneer is Open Science interessant?

Open Science is interessant voor wetenschappers in de diverse onderzoeksstadia. De Universiteitsbibliotheek en andere partijen ondersteunen en faciliteren de verschillende onderzoekstadia met behulp van trainingen, hulpmiddelen en waardering. Zie hiervoor onderstaande links.

  1. Onderscheid je onderzoek met ORCID. Voor meer informatie mail naar openaccess@ubn.ru.nl
  2. Zoek naar literatuur
  3. Verwijs naar gebruikte bronnen en literatuur (referenties): APA, MLA, Chicago Manual of Style
  4. Ga zorgvuldig om met het opslaan, beheren en analyseren van je onderzoeksdata.
  5. Ga correct om met auteursrechten.
  6. Maak je publicaties toegankelijk in Open Access.
  7. Archiveer en/of publiceer je onderzoeksdata

1 t/m 6: Maakt onderdeel uit van het wetenschappelijke netwerk.