Zoek in de site...

Publiceren in Radboud Repository

Voor het aanleveren van je proefschrift zie:  Proefschrift

Uploaden en auteursrechtencheck

Je kunt als wetenschapper eenvoudig en direct zelf de volledige tekst van je publicatie uploaden in RIS of in de Radboud Repository. De Universiteitsbibliotheek checkt de auteursrechten.

Auteursversie als alternatief

Als het auteursrecht dat toelaat wordt de volledige tekst in ‘open access’ geplaatst. Als de uitgeversversie nog niet openbaar mag, dan staan veel uitgevers dit al wel toe voor de auteursversie. Dat is de versie die nog niet door de uitgever is opgemaakt (een pre- of postprint). Als je de auteursversie uploadt, worden de volledige gegevens van de uitgeversversie altijd vermeld in de Radboud Repository.

Je publicaties bij elkaar

Publicaties die via een ‘open access tijdschrift’ al openbaar toegankelijk zijn, worden ook opgenomen in de Radboud Repository. Op deze manier zijn al je publicaties en onderzoeksdata bij elkaar op één plaats zichtbaar.

Onderzoeksdata en publicaties gelinkt

Bij je datasets in de Repository worden de links naar bijbehorende publicaties getoond. Andersom is het ook mogelijk om bij je publicaties de link op te nemen naar de datasets die voor een publicatie zijn gebruikt. In RIS kun je deze onderzoeksresultaten zelf direct koppelen.

Contact en informatie

Heb je een vraag? Mail dan met het team van de Radboud Repository: repository@ubn.ru.nl.

Proefschrift

Iedere promovendus is verplicht zijn proefschrift te publiceren in de Radboud Repository. Het kost je niets. In het promotiereglement is bepaald dat je proefschrift de dag na de promotie open access beschikbaar moet zijn via de Radboud Repository. Via de Radboud Repository is je proefschrift beschikbaar over de hele wereld.

Zie ook: promotiereglement art. 3.26

Proefschrift aanleveren

Lever de tekst aan als één bestand in Adobe pdf-formaat, inclusief tabellen, afbeeldingen, bijlagen, indexen etc. Het digitale bestand moet identiek te zijn aan een eventuele gedrukte vorm (i.v.m. paginaverwijzingen, inhoudsopgaven). Een gedrukte versie leveren is niet nodig.

Stuur de digitale versie naar repository@ubn.ru.nl. Gebruik bij grote bestanden Filesender.

Vergroot zichtbaarheid

Je vergroot de zichtbaarheid (o.a. in google) als je een Engelse samenvatting of omschrijving van je proefschrift (max 300 woorden) meestuurt met je pdf.

Drukkostenvergoeding

Na ontvangst van de digitale kopie van het proefschrift, ontvang je een ontvangstbevestiging waarmee je de drukkosten kunt declareren. Zie ook de  Regeling vergoeding drukkosten.

Uitstel openbaarmaking proefschrift

Het is mogelijk om toestemming te vragen aan de voorzitter van het college voor promoties voor uitstel tot openbaarmaking. Vul het formulier Verzoek om embargo op digitaal proefschrift (pdf, 102 kB) in (dit formulier heb je ook van de pedel ontvangen). Stuur een scan samen met bewijslast twee maanden voor de promotiedatum op naar repository@ubn.ru.nl. Let wel: een embargo wordt slechts bij uitzondering toegestaan.

Link naar proefschrift

Na de promotie sturen wij je een link naar je proefschrift in de Radboud Repository toe. Als je graag van te voren deze link krijgt, dan kun je deze aanvragen via repository@ubn.ru.nl.