Zoek in de site...

De Scriptierepository van de Radboud Universiteit

Het is mogelijk en bij de meeste faculteiten zelfs verplicht om een scriptie digitaal aan te leveren. Dat gebeurt via de Scriptierepository, een digitaal archief dat door de Universiteitsbibliotheek wordt beheerd. Zo wordt ervoor gezorgd dat scripties gearchiveerd worden en ook online makkelijk te vinden zijn, bijvoorbeeld met Google.

Per faculteit verschillen de afspraken die gemaakt zijn omtrent het opnemen van scripties in de Scriptierepository. Zo is het soms mogelijk om een scriptie onder embargo op te laten nemen, waardoor een scriptie wel gearchiveerd wordt, maar niet digitaal toegankelijk is.

Richtlijnen voor opname van een scriptie in de Scriptierepository

scriptieOm opname in de Scriptierepository mogelijk te maken is het belangrijk dat de scriptie voldoet aan de volgende eisen:

 • De scriptie is voorzien van een voorblad, titelpagina en inhoudsopgave
 • De titelpagina bevat de volgende informatie:
  • titel (en eventuele ondertitel)
  • volledige voorletters/voornaam, achternaam en studentnummer van de student
  • datum en jaartal van afstuderen
  • naam van de studierichting van afstuderen
  • volledige voorletters en achternaam van de begeleider(s)
  • naam van de faculteit
 • De bladzijden zijn genummerd
 • De scriptie bestaat uit één pdf-bestand

Let op! Voordat je je scriptie inlevert voor plaatsing in de Scriptierepository, verwijder alle persoonlijke informatie die je niet openbaar wilt maken (bijvoorbeeld een e-mailadres, telefoonnummer, huisadres of handtekening).

Aanleveren in pdf-formaat

De digitale versie van je scriptie moet aangeleverd worden in pdf-formaat. Er zijn diverse programma's waarmee je een dergelijk pdf-bestand kunt maken. De digitale versie van de scriptie moet bestaan uit één enkel, onbeveiligd pdf-bestand. Zie Richtlijnen per faculteit voor de eisen die je eigen faculteit stelt.

Scriptie openbaar

Je scriptie wordt online full text openbaar toegankelijk via de Scriptierepository. Daarvoor voeg je bij het aanleveren een toestemmingsformulier bij. Kijk bij Richtlijnen per faculteit voor het formulier van jouw faculteit. Als je scriptie (bedrijfs)gevoelige informatie bevat of om een andere reden niet openbaar gemaakt mag worden, geef dat dan duidelijk aan bij het inleveren van je scriptie.

Plagiaat - hoe vermijd je dat

Plagiaat is het overnemen van gegevens uit andermans werk zonder correcte bron­vermelding. Natuurlijk bezondig je je in je scriptie niet aan plagiaat. De Universiteitsbibliotheek heeft een korte tutorial over plagiaat gemaakt met tips hoe je plagiaat kunt herkennen en vermijden.

Datamanagement

Ook bij het schrijven van een scriptie is het verstandig om al zo vroeg mogelijk goed na te denken over hoe je met de daarin gebruikte data wil omgaan. Meer informatie staat in een tutorial over datamanagement die het Expertisecentrum Onderzoeksdata van de Universiteitsbibliotheek hiervoor gemaakt heeft.

Afbeeldingen

Bij het opnemen van afbeeldingen en/of foto's in je scriptie heb je te maken met auteursrechten. Je bent daarbij als student te allen tijde zelf verantwoordelijk ervoor dat je geen inbreuk maakt op die auteursrechten. Op het toestemmingsformulier dat je bij je scriptie inlevert verklaar je dat je dit goed geregeld hebt. Zorg er dus ook voor dat dat zo is!

Als je afbeeldingen/foto's gebruikt moet je daarvoor expliciet toestemming hebben van de maker. Het is vaak dan ook veiliger om gebruik te maken van afbeeldingen die door de maker zijn 'vrijgegeven'. Een veelgebruikte manier om dat te doen is door het van een Creative Commons licentie te voorzien. Er zijn diverse sites die de mogelijkheid bieden om specifiek naar dit soort vrij te gebruiken afbeeldingen te zoeken. Hieronder enkele voorbeelden (maar er zijn er meer!):
- Flickr: Creative Commons
- Open Clipart
- Pixabay