Zoek in de site...

Studiewerkplekken

LearningzoneStudiewerkplekken vormen een belangrijk onderdeel van de UB locaties. Voor de meeste werkplekken is reserveren niet nodig. Om zeker te zijn van een plek, kun je één van de daarvoor aangewezen plekken reserveren.

Buiten de bibliotheek locaties zijn ook studiewerkplekken beschikbaar. Bekijk het overzicht van studiewerkplekken op de campus.