Delpher

Ga naar Delpher

Beschrijving
Delpher geeft toegang tot Nederlandse gedigitaliseerde publicaties uit collecties van de Nederlandse bibliotheken, wetenschappelijke instellingen en erfgoedinstellingen. Delpher bevat gedigitaliseerde boeken, kranten, tijdschriften en radiobulletins uit de periode 17de tot en met de 20ste eeuw. De komende jaren wordt het aanbod voortdurend uitgebreid.
Delpher valt onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek.

Handleiding
Krantenartikelen zoeken

Toegang
Vrij toegankelijk