EUR-Lex

Ga naar EUR-Lex

Beschrijving
Het portaal voor het recht van de Europese Unie met gratis toegang, in de 24 officiële EU-talen, tot:

  • het Publicatieblad van de Europese Unie
  • EU-wetgeving (verdragen, richtlijnen, verordeningen, besluiten, geconsolideerde wetgeving, enz.)
  • voorbereidende documenten (wetsvoorstellen, verslagen, groen- en witboeken, enz.)
  • parlementaire vragen
  • EU-jurisprudentie (arresten e.d.)
  • internationale overeenkomsten
  • EVA-documenten
  • andere openbare documenten

Toegang
Vrij toegankelijk