Historische woordenboeken op het internet

Ga naar Historische woordenboeken op het internet

Beschrijving
Via deze databank kunnen de volgende woordenboeken geraadpleegd worden:

 • Oudnederlands Woordenboek
  (wetenschappelijk woordenboek van het oudste Nederlands)
 • Vroegmiddelnederlands Woordenboek
  (wetenschappelijk woordenboek dat ruim 2.200 ambtelijke bescheiden uit de dertiende eeuw bevat)
 • Middelnederlandsch Woordenboek
  (dit woordenboek beschrijft de woordenschat van het Nederlands in de periode 1200-1500)
 • Woordenboek der Nederlandsche Taal
  (historisch, wetenschappelijk, beschrijvend woordenboek van het Nederlands van 1500-1976)
 • Woordenboek der Friese taal
  (wetenschappelijk en beschrijvend woordenboek van het Fries)

Toegang
Vrij toegankelijk