HUDOC

Ga naar HUDOC

Beschrijving
Toegang tot rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (met uitspraken van de Grote Kamer, de Kamer en het Comité van Ministers; beslissingen; ‘gecommuniceerde’ zaken; toetsingsadviezen; samenvattingen uit de maandelijkse publicatie ‘Case-Law Information Note’). Daarnaast zijn er beslissingen en rapporten beschikbaar van de (voormalige) Europese Commissie voor de Rechten van de Mens. Maar ook resoluties van het Comité van Ministers.
Bereik: 1955 – heden

Toegang
Vrij toegankelijk