Jacoby Online

Ga naar: Jacoby Online

Beschrijving:
Jacoby Online is een digitale editie van fragmenten en getuigenissen van Griekse historici en andere auteurs uit de oudheid. Hoewel de werken van deze historici verloren zijn gegaan, hebben we nog steeds passages in de vorm van citaten en parafrases in oude teksten die bewaard zijn gebleven.

Jacoby Online is verankerd in het werk van Felix Jacoby, die begon met het verzamelen van fragmenten en het schrijven van commentaren. Aan Die Fragmente der Griechischen Historiker I-III (1923-1959) zijn twee nieuwe edities toegevoegd, Brill's New Jacoby (2006-2021) en Brill's New Jacoby, Second Edition (2016-), onder redactie van Ian Worthington.

Felix Jacoby zelf was niet in staat om de collectie af te maken, maar het werk aan Die Fragmente der Griechischen Historiker werd hervat in de jaren 1990, wat resulteerde in FGrHist Part IV, momenteel uitgegeven door Stefan Schorn, en FGrHist Part V, momenteel uitgegeven door Hans-Joachim Gehrke en Felix Maier.

Samen vormen deze edities een monumentale wetenschappelijke prestatie en een onmisbare bron voor iedereen die geïnteresseerd is in oude geschiedenis en geschiedschrijving.

Toegang:
RU-medewerkers en -studenten. Meer informatie over toegang.