Uitleg Library, Information Science & Technology Abstracts

Ga naar Library, Information Science & Technology Abstracts

Beschrijving

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) bevat tijdschriftartikelen plus boeken, onderzoeksrapporten en proceedings over het bibliotheekwezen, classificatie, catalogisering, bibliometrie, online information retrieval, informatiebeheer en meer. Loopt vanaf midden jaren zestig.