Migratierecht

Ga naar Migratierecht

Beschrijving
Online naslagwerk met wet- en regelgeving, inclusief de Vreemdelingencirculaire, op het gebied van het Nederlandse maar ook internationale migratierecht. Bevat tevens jurisprudentie en literatuur m.b.t. het migratierecht.

Toegang
RU-medewerkers en -studenten. Meer informatie over toegang.