OpMaat

Ga naar OpMaat

Beschrijving
Databank die toegang biedt tot:

 • Officiële Publicaties uit Nederland: 01-01-1995 - …(Staatsbladen, Regelgeving Nederlandse Staatscourant, Tractatenbladen en Parlementaire stukken)
 • Nederlandse Wet- en Regelgeving
  • geconsolideerde teksten van Wetten, inclusief rijkswetten; KB's, inclusief Amvb's en RijksKb's: 01-04-1996
  • geconsolideerde teksten van ministeriële regelingen: 01-05-2003
  • geconsolideerde teksten van beleidsregels, circulaires, regelingen PBO, Openbare lichamen van bedrijf en beroep, regeling ZBO's: 01-05-2005
 • Verdragen: 1971 - …
 • Jurisprudentie (inclusief een selectie van Rechtspraak.nl)
 • Commentaren
 • Literatuur
 • Tijdschriften
 • Nieuws
 • Tools

Toegang
RU-medewerkers en -studenten. Meer informatie over toegang.