Research Starters - Business

Ga naar Research Starters - Business

Beschrijving
De database bevat fulltext artikelen van ongeveer 3000 woorden ter oriëntatie op een kernbegrip in het vakgebied Business.
In deze artikelen zijn definities van de belangrijkste concepten opgenomen alsook een onderdeel ‘Viewpoints’ voor een kritische benadering en 'Suggested readings' voor verdere verdieping. De artikelen zijn geschreven door experts uit het vakgebied.
Het onderdeel Business bevat 19 categorieën, zoals accounting, finance en marketing, die weer zijn onderverdeeld in onderwerpen.

Toegang
RU-medewerkers en -studenten. Meer informatie over toegang.