Zoek in de site...

Uitleg Trismegistos

Trismegistos [TM], genoemd naar het beroemde epitheton van Hermes - Thoth, de Egyptische god van wijsheid en schrift die ook een belangrijke rol speelde in de Griekse religie en filosofie, is een platform om taalbarrières en discipline bij de studie van teksten te overwinnen. Uit de oudheid, met name het late Egypte en de Nijlvallei (ongeveer 800 - 800 na Christus voor Christus).

Het kernonderdeel van TM is Trismegistos Texts, dat momenteel 845343 inzendingen telt. Toen de database in 2005 werd gemaakt, was deze gericht op het verstrekken van informatie (metadata) over gepubliceerde papyrologische documenten uit Grieks-Romeins Egypte. Chronologische grenzen zijn altijd kunstmatig, en de aard van de bronnen suggereerde al snel dat 800 na Christus en 800 na Christus geschikter waren. Omdat de egyptologie geen disciplinaire grens kent tussen papyri en inscripties, besloot TM ook uit te breiden door ook al het epigrafische materiaal toe te voegen. Papyrologie daarentegen omvat ook schrijftabletten van buiten Egypte, waardoor we onze geografische reikwijdte hebben uitgebreid tot de hele oude wereld. Ten slotte, aangezien het onderscheid tussen gepubliceerd en niet-gepubliceerd steeds minder productief is in een digitale omgeving, discrimineren we nu ook niet meer op dat vlak. In principe verstrekken we echter nog alleen metadata.

Dit betekent dat Trismegistos in toenemende mate een platform wil zijn waar informatie te vinden is over alle teksten uit de oudheid, waardoor cross-cultureel en cross-linguïstisch onderzoek mogelijk wordt. Dit kan natuurlijk alleen door samenwerking met alle spelers in het veld, aangezien het ons doel is om mensen naar de partnerwebsites te leiden, waar meer informatie, vaak inclusief foto's, transliteraties en vertalingen van de teksten, te vinden is.

Verschillende aspecten van de Texts-database zijn uitgewerkt in de loop van opeenvolgende projecten (zie Geschiedenis) en zijn aparte databases geworden die zijn gekoppeld aan de Trismegistos Texts-kerndatabase.

De Collectiedatabank, gebouwd op de Leuvense homepage van Papyruscollecties, is een set van momenteel 4152 moderne institutionele en privécollecties van teksten en hun 259270 inventarisnummers. Het is zowel afzonderlijk als in de Teksten-database doorzoekbaar.
De Archiefdatabank, gebouwd op de Leuvense homepage van Papyrusarchieven, is een verzameling van momenteel 571 verzamelingen teksten uit de oudheid, voornamelijk in Egypte, en de 20437 teksten die deel uitmaken van deze archieven. Het is afzonderlijk doorzoekbaar, leidend naar de teksten zelf.

De People-database, die voortbouwt op de Prosopographia Ptolemaica, is een complexe set van prosopografische en onomastische databases. Het bevat momenteel 518949 attesten van persoonsnamen van niet-koninklijke individuen die tussen 800 voor Christus en 800 na Christus in Egypte woonden, inclusief alle talen en scripts en geschreven op elk oppervlak.
De Places-database, die de geografische database van het Fayum-project uitbreidt, omvat momenteel 57546 plaatsen in Egypte en in toenemende mate ook daarbuiten (met het oog op de uitbreiding van TM naar de antieke wereld in het algemeen). Het bevat de momenteel 229050 attesten van toponiemen in teksten uit Egypte (800 v.Chr. - 800 n.Chr.), Maar is ook gekoppeld aan het herkomstveld in Trismegistos-teksten.
Ten slotte, omdat afkortingen vaak verschillen in de verschillende disciplines, zijn we ook begonnen met het maken van een bibliografie die veel van de korte verwijzingen die we in Trismegistos gebruiken, oplost. Andersom wil het ook het zoeken naar alle teksten in een specifieke publicatie vergemakkelijken. De dekking is fragmentarisch, behalve de publicaties over Demotic en Abnormal Hieratic, waar de Demotistische Literaturübersicht een veel hogere standaard van bibliografische informatie biedt.

We hopen dat je veel plezier beleeft aan het gebruik van Trismegistos en we zouden blij zijn met je steun, op welke manier dan ook.