Farmacotherapeutisch Kompas

Ga naar Farmacotherapeutisch Kompas

Beschrijving
In het Farmacotherapeutisch Kompas (FTK) staan alle in Nederland verkrijgbare geneesmiddelen, die geregistreerd staan als 'geneesmiddelen voor mensen' bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) of de European Medicines Agency (EMA) en vermeld staan in het Taxebestand van Z-Index.
Het FTK wordt uitgegeven door Zorginstituut Nederland.

Toegang
Vrij toegankelijk