Biografisch Woordenboek van Nederland

Ga naar Biografisch Woordenboek van Nederland

Beschrijving
Het Biografisch Woordenboek van Nederland (BWN) is een wetenschappelijk naslagwerk met korte levensbeschrijvingen van personen die in de tweede helft van de negentiende eeuw en in de twintigste eeuw in Nederland of in de Nederlandse overzeese gebiedsdelen een rol van enige betekenis hebben gespeeld.

Toegang
Vrij toegankelijk