Google Scholar

Ga naar Google Scholar

Beschrijving
In Google Scholar vindt u verwijzingen naar wetenschappelijke publicaties op allerlei vakgebieden en in allerlei vormen (bv. tijdschriftartikelen en preprints). Een groot aantal publicaties is online beschikbaar.

Zelfstudiemodule
Smarter searches with Google
(behandelt ook deels Google Scholar)

Toegang
Vrij toegankelijk

Bijzonderheid
Als u gebruik maakt van Google Scholar op een PC binnen het RU-domein, verschijnen bij het zoekresultaat gegevens over de beschikbaarheid van publicaties voor studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit.

Als een artikel online beschikbaar is voor de Radboud Universiteit, verschijnt de link 'RU - Full Text'  bij de referentie in Google Scholar.

Als u gebruik maakt van een PC die zich buiten het IP-domein van de RU bevindt, dan is hiervoor een eenmalige aanpassing nodig in de 'Instellingen' van dit zoeksysteem:

  • Klik in het menu van Google Scholar op 'Instellingen'
  • Kies Bibliotheeklinks en vul in en zoek naar: Radboud
  • Vink de zoekresultaten van Radboud aan
  • Klik op Opslaan

Bij volgende bezoeken blijft de instelling bewaard.