Decentrale medezeggenschap

De decaan is belast met de algemene leiding van de faculteit, waaronder het bestuur en de inrichting van de faculteit voor het onderwijs en de wetenschapsbeoefening.
Ter nadere regeling van het bestuur en de inrichting van de faculteit stelt de decaan het faculteitsreglement vast. De decaan wordt bijgestaan door een en ten hoogste drie vice-decanen.

De decaan wijst telkens voor 1 jaar een studentassessor aan, op voordracht van de facultaire studentenraad. De assessor woont de vergaderingen bij van de decaan en vice-decanen en heeft daar een raadgevende stem.
De decaan is verantwoording verschuldigd aan het CvB.
 
De medezeggenschap op facultair niveau wordt uitgeoefend door (een onderdeelcommissie van) de ondernemingsraad, een facultaire studentenraad en een facultaire gezamenlijke vergadering van de (onderdeelcommissie van de) ondernemingsraad en de facultaire studentenraad.

Voor actuele informatie over de USR én de facultaire studentenraden, zie NU!Medezeggenschap !


Klik hier door naar de verschillende vormen van studenteninspraak