Medezeggenschap bij de Radboud Universiteit Nijmegen

Algemeen

Enkel studenten weten wat studenten graag willen. Enkel studenten zien hoe mooi bedachte plannen en cursussen op de studenten overkomen. Niet voor niets hebben studenten dan ook bijna overal inspraak. Op elk niveau zijn daarvoor raden, die gedeeltelijk of geheel uit studenten bestaan. Bij opleidingen zijn er de opleidingscommissies (OLC), op faculteiten de Facultaire Studentenraden (FSR) en op universitair niveau is er de Universitaire Studentenraad (USR). Allemaal komen ze op voor de belangen van studenten en zetten ze zich in voor een zo studentvriendelijk mogelijk beleid.

De USR bestaat uit 14 leden. Acht daarvan zijn direct gekozen door de studenten zelf tijdens de universitaire verkiezingen van afgelopen juni. De andere zes leden vertegenwoordigen de studieverenigingen, gezelligheidsverenigingen, internationale verenigingen, culturele verenigingen, christelijke verenigingen en de sportverenigingen. Samen vormt de USR zo een brede afspiegeling van de universiteit, zodat de wensen van de studenten gehoord worden en kunnen worden aangepakt.

In de verkiezingstijd vind je op de verkiezingenpagina voortdurend de actuele stand van zaken rondom het tijdpad van alle fases van de verkiezingen.

Voor de laatste actualiteiten heeft de USR samen met de facultaire studentenraden de nieuwssite NU!Medezeggenschap opgericht.

Wanneer je nog vragen hebt kun je ons via het contactformulier een bericht sturen.

logousr


Bezoekadres
USR-kamer,
Th. van Aquinostraat 1.034
Telefoon: 024 - 361 0033

Secretariaat 
Berchmanianum
Houtlaan 4, kamer 01.301

Postadres
Universitaire Studentenraad
Postbus 9102
6500 HC Nijmegen

Ambtelijk secretariaat:

Ambtelijk secretaris: Betty Maessen (tel. 361 2745)
Adjunct-ambtelijk secretaris: Frank Kruijsbeek (tel. 361 1239)
Student-medewerker: Zuleyha Dogan (tel. 361 2469)
 
Klachten?
e-mail: usr@ru.nl
of ga naar het Contactformulier