Commissies

De vergaderingen van de GV-commissies vinden plaats in week 4 van de cyclus. In deze vergaderingen worden de stukken voorbesproken en kunnen vragen worden gesteld aan het aanwezig lid van het College van Bestuur. Daarna wordt er op basis van de discussies in de vergadering door het Ambtelijk Secretariaat een preadvies aan het CvB geschreven.

Er zijn drie commissies die verband houden met de portefeuilles van de leden van het college van bestuur:

  • Strategie, ICT en Impact (door prof. dr. Daniël Wigboldus)
  • Onderwijs, Onderzoek en Studenten (door prof. dr. Han van Krieken)
  • Financiën, Personeel en Vastgoed (vacature)

Het staat ieder USR-lid vrij naar de commissievergaderingen te gaan die hij of zij interessant vindt. Er is dus geen vaste indeling per lid.