De raad stelt zich voor

De Universitaire Studentenraad (USR) bestaat uit 14 leden. In samenspraak met het College van Bestuur (CvB) en de Ondernemingsraad (OR) leveren wij een bijdrage aan het beleid op de Radboud Universiteit Nijmegen. We behartigen in de studentenraad vanzelfsprekend voornamelijk de belangen van de studenten.
De studentenraad bestaat uit acht gekozen en zes benoemde leden. Ieder jaar worden in mei verkiezingen gehouden voor de acht gekozen leden. Deze leden zijn dit jaar afkomstig uit de fracties  AKKUraatd en asap. Alle studenten die willen, kunnen lid worden van een fractie of zelf een fractie beginnen.

Dit jaar zijn de acht verkozen leden:

Hugo van Bree

Hugo van Bree

Studie: Spatial Planning

Mark Bunschoten

Mark Bunschoten

Studie: Politicologie

Mark de Jong

Mark de Jong

Studie: Informatica

Giovanni Meijer

Giovanni Meijer

Studie: Communicatiewetenschap

Ishani Mohit Udas

Ishani Mohit Udas

Studie: Artificial Intelligence

Nienke Verver

Nienke Verver

Studie: Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen

Noah Vetter

Noah Vetter

Studie: Politicologie

Isa Witteveen

Isa Witteveen

Studie: Geneeskunde en Pedagogische Wetenschappen

De zes overige leden worden benoemd door de zes verschillende koepels. Een koepel is een overkoepelde organisatie waarbij verenigingen van ongeveer dezelfde categorie zijn aangesloten. Zij behartigen in de studentenraad het algeheel studentenbelang en de specifieke belangen van hun achterban.

De zes koepels met koepelvertegenwoordiger zijn:

CODC

Culturele verenigingen

DW

Derk Wijkamp

Studie: Filosofie

CSN

Christelijke studentenverenigingen

DSC_9570

Dieke Westerink

Studie: Politicologie

BOS

Gezelligheids-verenigingen

Julius Tilmans

Julius Tilmans

Studie: Natuur- en Sterrekunde

SOFv

Studieverenigingen

Anne van Poppel

Anne van Poppel

Studie: Psychologie

NSSR

Sportverenigingen

BH

Bart van der Heijden

Studie: Artificial Intelligence

ISON

Internationale verenigingen

PR

Pheadra Regales

Studie: Politicologie

Ambtelijk secretariaat medezeggenschap

Peggy Janssen, ambtelijk secretaris 
Bestuurlijke en Juridische Zaken 
Houtlaan 4, 01.301
tel. 024-3612745 
email: peggy.janssen@ru.nl

Frank Kruijsbeek, adjunct secretaris
Bestuurlijke en Juridische Zaken 
Houtlaan 4, 01.301
tel. 024-3611239 
email: frank.kruijsbeek.1@ru.nl

Zuleyha Dogan, Management assistent

Bestuurlijke en Juridische Zaken Houtlaan 4, 01.301 tel. 024-3612469 email: zuleyha.dogan@ru.nl