Vergaderingen & notulen

Gezamenlijke Vergaderingen

De USR vergadert samen met de OR (Ondernemingsraad) en het CvB (College van Bestuur) in cycli van ongeveer 6 weken.

Vergaderschema’s, agenda’s, vergaderstukken en notulen kun je vinden op RadboudNet, je kunt hier inloggen met je RU-inloggegevens.