Zoek in de site...

Contactpersonen

Heeft u vragen over een dienst van het UVB zoals schoonmaak, verhuizing, parkeren, nieuw meubilair, toegang tot de gebouwen of wilt u een storing melden, neemt u dan contact op met het ServiceMeldPunt, telefonisch te bereiken van 8.00 tot 17.00 uur via 024 361 1332, intern 33333 of per mail service@uvb.ru.nl.
De medewerker van het ServiceMeldPunt geeft uw melding door aan de juiste afdeling.
Een volledig overzicht van onze diensten vindt u op www.ru.nl/uvb/diensten.

Daarnaast zijn er binnen het UVB verschillende afdelingen en medewerkers die klanten kunnen benaderen. Hieronder een overzicht:

Accountmanager
Aanspreekpunt voor toekomstige huisvestingsvragen, ruimtebeheer -bijvoorbeeld bij groei en krimp van een eenheid- en huurovereenkomsten. Tevens verantwoordelijk voor de afhandeling van algemene klachten.

Technisch gebouwbeheerder
Aanspreekpunt voor het technisch functioneren van een gebouw. Tevens verantwoordelijk voor werkzaamheden van geringe omvang met een korte looptijd, zoals een wand verplaatsen of het aanbrengen van extra data-aansluitingen.

Technisch terreinbeheerder
Aanspreekpunt voor de uitstraling en netheid van het terrein, inclusief groenvoorzieningen. De technisch terreinbeheerder is tevens verantwoordelijk voor ‘kleine’ werkzaamheden op het terrein met een korte looptijd.

Projectleider
Verantwoordelijk voor voorbereiding, aansturing, begeleiding en oplevering van werkzaamheden zoals grotere aanpassingen, nieuwbouw of renovatie van een gebouw.

Medewerker(s) Bureau Inrichting
Aanspreekpunt voor werkzaamheden die verband houden met advisering, aanschaf en levering van meubilair, vervanging vloerbedekking en binnenschilderwerk.

Toezichthouder(s) Schoonmaak Gebouwen
Verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van het schoonmaakprogramma in de gebouwen op de campus. Aanspreekpunt voor het organiseren van extra schoonmaak bij evenementen, grote activiteiten of in geval van een calamiteit. Tevens verantwoordelijk voor ongediertebestrijding en afvalverwijdering.

Facilitair evenementenbegeleider
Aanspreekpunt bij de voorbereiding van activiteiten, open dagen of evenementen op de campus.